ΑΡΧΙΚΗ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πολιτιστικός Οργανισμός

"Εν Θεάτρω Έκφρασις"

Φεβρουάριος 2012


Διάρκεια - Ημερομηνίες

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 30 ώρες ως εξής:

  4  Φεβρουαρίου 2012   5 ώρες
  5  Φεβρουαρίου 2012   5 ώρες
11  Φεβρουαρίου 2012   5 ώρες
12  Φεβρουαρίου 2012   5 ώρες
18  Φεβρουαρίου 2012   5 ώρες
19  Φεβρουαρίου 2012   5 ώρες
Ο πολιτιστικός φορέας «Εν Θεάτρω Έκφρασις» είναι μια κίνηση ανθρώπων του θεάτρου και της επιστήμης με σκοπό τη διάχυση και ανταλλαγή των στοιχείων της έρευνάς τους στον χώρο της εκπαίδευσης. Το θέατρο μπορεί να συνδέσει, διεπιστημονικά και διαθεματικά, κάθε είδους εκπαιδευτικό αντικείμενο με το βιωματικό εργαστήριο και τελικά να οδηγήσει στην Τέχνη κάθε μορφής.

Η δημιουργική ανάγνωση της λογοτεχνίας αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους στόχους της εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώνει τις διαδικασίες της πρόσληψης και της συμμετοχής του αναγνώστη.

Στόχος των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι να προσεγγίσουμε τον αφηγηματικό λόγο, τη δυνατότητα μεταγραφών του σε άλλες μορφές, την ενεργοποίησή του στον κάθε αναγνώστη και τον τρόπο που εμπλέκεται τελικά ο αναγνώστης στη δημιουργία. Πιο αναλυτικά οι επιμορφωτές θα παρουσιάσουν σε θεωρητικές και βιωματικές συναντήσεις τα παρακάτω:

Πώς περνάμε από το αφηγηματικό είδος στη διακειμενική σύνθεση ανατρέχοντας σε συγγένειες θεμάτων, ύφους και εποχής;

Πώς επεξεργαζόμαστε ένα κείμενο για να λειτουργήσει σκηνικά;

Πώς σχετίζεται ο λόγος με τον χώρο, με την κίνηση, με την εικόνα;

Ποια η λειτουργία του λόγου και ποια η σχέση του με τον χώρο σε ένα δρώμενο;

Ποιος είναι ο ρόλος του ερμηνευτή στη δημιουργική ανάγνωση και απόδοση του κειμένου;

Πώς θα περάσουμε από το γραπτό κείμενο στην προφορικότητα και στην εγγραφή του λόγου στο δρων σώμα;

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την ευθύνη να δημιουργήσουν με τους μαθητές τους έργο-δράση για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ώστε να πάρουν μέρος στο Φεστιβάλ που διοργανώνουμε τον Μάιο 2012.