มะขามเปรี้ยวฝักยักษ์

 

มะขามเปรี้ยวฝักยักษ์

มะขามเปรี้ยวฝักยักษ์ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด เช่น ดินลูกรัง ดินดาน ดินเหนียว ดินทราย แต่ดินที่เหมาะสุดเห็นจะเป็นดินร่วนปนทราย มะขามเปรี้ยวยักษ์ให้ผลดก ติดฝักง่ายและให้ผลผลิตทุกปี ต้นไม่สูงมากนัก เป็นพุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ กิ่งขยายออกด้านข้าง มีฝักขนาดใหญ่ ให้ปริมาณเนื้อมากกว่ามะขามเปรี้ยวทั่วไป น้ำหนักฝักดิบประมาณ 5-7 ฝัก/กิโลกรัม สามารถให้ผลผลิตประมาณ 1 ตัน/ต้น ราคาจะขึ้นลงตามฤดูกาลและคุณภาพ เมื่อแกะเมล็ดออกหมดแล้วราคา  กก.ละ 15-25 บาท ถ้าเป็นแบบสดอยู่ที่ กก.ละ 5-10 บาท หากเป็นมะขามเปียกอยู่ที่กก.ละ 20-30 บาท และหากแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่มจะได้ราคาสูงถึง กก.ละ 100 บาททีเดียว

สิ่งสำคัญที่สุดคือ มะขามเปรี้ยวสามารถนำไปแปรรูปเชิงอุตสาหกรรมได้อีกหลายอย่าง เช่น เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง สมุนไพรบำรุงผิว ไวน์ แยม ซอสมะขาม ลูกอม เยลลี่ เครื่องดื่ม ชามะขาม น้ำพริก มะขามเปียก หรือไม้มะขามก็สามารถทำเขียง ทำเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ในขณะนี้ถือว่าตลาดมะขามเปรี้ยวถือว่ากว้างมากและยังมีตลาดต่างประเทศรองรับอีกด้วย

Comments