Udrejsecenter Lindholm - Artikler i danske og udenlandske medier


Studier af død klyde af Kerteminde maleren Johannes Larsen 1898
 • Åbent brev — Danmarks veterinære position - succesfuldt udviklet gennem 225 år - blev afviklet på kun 10 år. I dag er kun monumenterne tilbage, fx statuerne og bygningerne på det område, der engang var Landbohøjskolen. Hvad har KU tænkt sig at gøre ved det, spørger en gruppe dyrlæger i dette indlæg. 24.5.18 Læs også rektors svar.
 • I rejser en skamstøtte WA 31.8.12 af prof. emer. Jens Laurits Larsen til dav. prorektor på DTU Henrik Wegener til hans svar i WA 17.8.12. Jens Laurits Larsen skrev: Beredskabet. Du mener, at det er en trøst, at I vil bygge nyt for 1,2 milliarder kroner i Lyngby. Tværtimod. Det er spild af 1,2 milliarder kroner oven i alt det andet spild. 

Se hele debatten om Lindholm her TVØST 17.12.18 og faktatjek af udsagn her.

Udrejsecenter Lindholm skal oprettes på grund af et kapacitetsproblem, der bliver større, sagde Inger Støjberg (V) på borgermødet: Fra 1:41:40 (link)

Lindholm skal løse kapacitetsproblemer:
Inger Støjberg henviste til 21 Søndag om somaliere, der skal udvises:

" (...) der indtil videre er 1000 somaliere, der har fået inddraget deres opholdstilladelse i første instans, så skal de jo så prøves i flygtningenævnet efterfølgende, men det viser sådan set bare, at vi er ved at være i en situation, hvor rigtig mange skal udrejse igen. Og dem der ikke bare udrejser, som de får besked på, det er der en del, der gør, som det også blev sagt hernedefra før, men dem der ikke gør det, bliver vi nødt til at lægge det pres på, så de skal bo på et udrejsecenter, indtil de forlader landet. Så der kommer flere der skal udrejse, derfor har vi kapacitetsproblem (...)"

Regeringen vil også gerne have grupperne skilt ad.                                    Kilde Møens Kulturarvsatlas
                                      Lindholm Forsøgsstation


(...)

"Det symbolske ved den øde ø er ikke, at den blot er et fikst valgkampsoplæg. Det er derimod, at den indtil skarpest udtrykker den politik, der har været ført på udlændingeområdet siden 2001: Regeringen har desperat brug for flygtninge for at legitimere sin politik og fastholde magten. De skal være helt tæt på – men samtidig holdt ud i strakt arm, så alle kan se, at der bliver gjort noget ved alt det, der er farligt. Derfor skal Støjbergs færgebilletter også kun være »næsten umulige« at betale:

Det er vigtigt, at de fjerne fremmede fastholdes som en trussel, der kan risikere at dukke op midt i blandt os, hvis vi ikke er årvågne og i undtagelsestilstand hele tiden."


Antal solskinstimer i 2018 TV avisen DR 1 - 4.12.18.30:

Udrejsecenter Kærshovedgård ligger ca. 5 km fra et af de koldeste steder i landet med færrest solskinstimer: Isenvad.
- Den eneste trøst er, at på Udrejsecenter Lindholm vil der være ca. 450 solskinstimer mere.

Return Center Lindholm

The Danish Government has decided to establish an additional return center for foreigners residing in Denmark without legal stay. The purpose of the additional center is to ensure law and order.

The residents of the return center will be foreigners, who due to criminality, national security concerns or other relevant reasons are excluded from residence permit as refugees, but who cannot be returned to their country of origin due to the risk of ill-treatment (foreigners on so-called tolerated stay). Furthermore, it includes foreigners who are expelled due to criminality and who have served their prison sentence, but where they and/or their country of origin refuse to cooperate on their return. It also includes foreign fighters without Danish nationality. Finally, the return center will also accommodate rejected asylum seekers, who are sentenced for violations of the Criminal Code, the Act on weapons and firearms, the Act on knives or the Act on controlled substances in or around a return center.

(...)

"The residents in the center will be subject to the same restrictions as those in the two existing centers. The residents are not detained. They are free to leave the island, and a ferry service will be provided. Knowledge of their whereabouts, however, ensures an effective return to the country of origin as soon as a forced return becomes possible. Therefore they are obliged to live at the center and report on a daily basis."  Foto fra 
  Lindholm bilag til møde Teknik- og Miljøudvalget 07-04-2014


   

  Målgruppen for Udrejsecenter Lindholm vil være 

  • personer på tålt ophold, udlændinge, der er udvist som følge af kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed mv., 
  • fremmedkrigere samt 
  • afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenlovgivningen, knivloven eller lov om euforiserende stoffer på eller omkring et udrejsecenter
  Adkomst til Lindholm Ø  Den daglige dosis 5.12.18: En ø til de udviste. Hvad er tålt ophold? DR

   Mennesker på såkaldt “tålt ophold”, det vil sige flygtninge og asylansøgere med udvisningsdomme, som ikke kan eksekveres på grund af forholdene i deres hjemlande, skal fra 2021 indkvarteres i et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt. Samtidig ønsker regeringen og DF at gøre det så vanskeligt som muligt indenfor de gældende internationale regler at forlade øen.

   “Det er et lille lyspunkt i finanslovsaftalen, at det flere gange understreges, at Danmarks ønske er at respektere de grundlæggende rettigheder i de internationale konventioner.  Men vi må spørge regeringen og støtteparti om, hvordan de mener, det er muligt, når man med fuldt overlæg i praksis vil frihedsberøve mennesker, som allerede har afsonet deres fængselsstraf, og som nu på ubestemt tid vil blive afskåret fra at opretholde et familieliv”, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.

  • Intet rent drikkevand, smittefare og måske ulovlig – øde asylø er på kant med menneskerettighederne
  Personer på tålt ophold har udstået deres straf og må derfor ikke placeres under fængselslignende forhold. Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 18. december 2018. Af Karin Verland, læge og direktør i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

  18.12.18 sp. fra Mattias Tesfaye (S):

  L 1 - 2018-19 - Endeligt svar på spørgsmål 72: MFU spm., om der fra udgangen af 2021 ikke skal bo udlændinge på tålt ophold eller udviste kriminelle på Udrejsecenter Kærshovedgård, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til finansministeren

  Notat om Højesterets afgørelse af 17. januar 2017 om tålt ophold

  Mattias Tesfaye (S) Vil ministeren oplyse, hvor mange personer på tålt ophold, der hhv. har fået lempet eller helt ophævet deres melde- og/eller opholdspligt som følge af højesterets dom af 17. januar 2017 (sagsnr. 217/2016) vedrørende opholds- og meldepligt for en udlænding på tålt ophold? Se svar her fra ministeren.

  Regeringen vil sno sig uden om bevægelsesfrihed på tålt ophold Politiken 13.12.18

  Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv.

  (Skærpet kontrol med fremmedkrigere, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, adgang uden retskendelse til bopælen under varetægtsfængsling og afsoning med fodlænke på et indkvarteringssted, præcisering af Udlændingestyrelsens kontrolpligt og nyaffattelse af bestemmel- serne om opholds-, underretnings- og meldepligt)   Foran Finansministeriets glasdør erkendte regeringen og DF, at de løber en risiko, »som vi er villige til at tage" Berlingske 8.12.18  This is not an official website. 

  I have made it to inform about reactions to the Danish government's plan to establish a return/departure center link to the Ministry's website