Home:เว็บไซต์การจัดการความรู้อย่างพอเพียง สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเว็บไซต์อย่างง่ายสำหรับสนับสนุนการเรียนรู้นอกชั้นเรียน การติดตาม การนำเสนอความก้าวหน้า การส่งผลงานแสดงเผยแพร่ทางออนไลน์ ของนักศึกษาวิชาสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในรายวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว(Animation Design) ผู้สอน:ผศ.ประชิด ทิณบุตร Contact eMail prachid2009@gmail.com
 โทรมือถือ.0896670091
------------------------------------------------------------------
What is Animation?

Professor Obsessive and his Two Compulsions from Janet Zweig on Vimeo.

    The basic principle of animation can be defined as a process that creates the illusion of movement to an audience by the presentation of sequential images in
rapid succession.Chong Andrew,2008:7.
    Animation is a type of optical illusion. It involves the appearance of motion caused by displaying still imagesone after another. Often, animation is used for entertainment purposes.
    When animation is used for films or movies, each frame is produced on an individual basis. Frames can be produced using computers or photographs of images that are either drawn or painted. Frames can also be generated by altering a model unit in small ways and using a special camera to take pictures of the results. No matter what method is used, the film or movie that results fools the eye into seeing continuous movement.
    An absolute definition of animation is not as straightforward as some texts may portray. On a practical basis, whether you work with pencils, clay, or pixels, the creation of movement is a form of magic – the
techniques of which have been developed by the pioneers of film and are in a constant process of evolution and refinement by subsequent generations of animators.

      การทำเบื้องหลัง(จริงๆแล้วคือทำก่อน)ด้วยเทคนิค Animatic ต่อจากการเขียนสตอรี่บอร์ด ฉากกำเนิดมนุษย์ทรายใน Spiderman3 ก่อนถ่ายทำจริง ผลงานของ Ryan Woodward เชิญชมครับ

SP3 from Ryan Woodward on Vimeo

ดูผลงานแอนิเมชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพวาดของลูกสาวอายุ 4 ขวบของ Ryan Woodward เรื่อง Aliens ซึ่งทำขึ้นประกอบคำบอกเล่า(เสียงพากษ์)ของลูกสาวเขาเอง เอามาให้ดูและศึกษาวิธีคิดของเขาว่าความคิด ทุกจินตนาการนั้นมีคุณค่า ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราว สามารถปลุกให้มีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยการให้ความสำคัญ ตั้งใจผ่านการทำงานผ่านทาง Animation ไงครับ

Aliens from Ryan Woodward on Vimeo.

ลองใช้จินตนาการผสานกับเทคนิค computer graphics อย่างเรื่องนี้ดูครับ

I Have PSD from Hyperakt on Vimeo.

ดูเบื้องหลังการทำงานของ แอนิเมชั่นเรื่องนี้ได้ที่  behind the scenes footage.ได้ที่ http://ihavepsd.com/ จะได้ทราบว่า กว่าจะมาเป็นแอนิเมชั่นนั้น ต้องแอ๊คชั่น! มากมายขนาดไหน

โฆษณาที่สร้างด้วยเทคนิค Stop motion เป็นเทคนิคประกอบร่วมในงาน
Neurosonics Audiomedical Labs Inc
http://www.partizanlab.com/partizanlab/directors/video.php?id=344

Creme egg
http://www.partizanlab.com/partizanlab/directors/video.php?id=375

Land Rover
http://www.partizanlab.com/partizanlab/directors/video.php?id=343

dragon Stop motion tutorials
http://www.dragonstopmotion.com/tutorials/animation_window_overview.php

Walking Stop Motion ศึกษาท่าทางการเดินด้วยโครงลวด-ดินน้ำมัน

Walk1 from Kenneth Onulak on Vimeo.

Lip Sync from Kenneth Onulak on Vimeo

    The physiology of the human eye has evolved to facilitate a wide range of requirements. Human vision has its highest resolution in the centre of its field of vision. A concentration of the colour-detecting nerves
(cone cells) means you see well what you are looking at directly. The less receptive expanse of the retina remains sensitive to movement, and even in environments of
poor ambient light human sight is very sensitive to movement.
The development of visual illusion and moving images has held a particular fascination for audiences and film-makers alike. Even in our media-rich, imagesaturated
world, the first experiments in animation, such as flip books, still have the power to capture the maker and
viewer alike.
    Animation technique has some fundamental
elements, which are unchanging despite the sophistication of the technology used to make it.
------------------------------------------------------------------------- -- -
References and bibliography.
Chong Andrew (2008).Digital Animation.Lausanne :AVA
    Publishing SA.

Homework Assignments : การบ้านในวิชา

 • แจ้งส่งงานชิ้นที่ 3 แจ้งส่งงานชิ้นที่ 3  เทคนิค Flash Animation ส่วนบุคคล ตามที่ได้มอบหมายให้นำคลิบงานแรก(เทคนิค frame by frame gif animation) มาทำเป็นงานตัวอย่างโฆษณา(Trialer ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2553 13:06 โดย pawarisorn anan
 • ส่งงานครั้งที่ 2 หนังสั้นของกลุ่ม แจ้งส่งงานชิ้นที่ 2 หนังสั้นของกลุ่ม เทคนิค Stop Motion พร้อมรายงานที่ต้องแสดงหลักฐานประกอบคือ 1.เรื่องราว 2.Storyboard ระบุรายละเอียดทุกส่วนให้เห ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2553 09:57 โดย pawarisorn anan
 • ส่งงานครั้งที่1 ให้นักศึกษาส่งงานทดลองสร้าง Draw animation รายงานความก้าวหน้า short ที่1 ด้วย Photoshop โดยการส่งไฟล์ 1.ต้นแบบแนบไฟล์ส่งในหน้านี้คือ ไฟล์ ตั้งช ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2553 09:27 โดย พลอยไพลิน เรืองศิริ
 • Homework For Week:การบ้านก่อนเรียน การบ้าน.ก่อนการเรียนการสอนวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหวประจำภาคเรียนที่3/2552 สัปดาห์แรกมีดังนี้คือ    ข้อตกลงเบื้องต้น    1.ให้นักศึกษาสมัครสมาชิกและสมัครเรียนว ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2553 03:31 โดย Prachid Tinnabutr
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Recent Announcements:แจ้งข่าว-ประกาศ

 • Reminder That it's a Short Week This Week:แจ้งเตือนเรื่องเวลาเรียน แจ้งเตือนให้นักศึกษาให้อ่านข่าว เปิดรับข่าวและเร่งทำงานการบ้านตามที่กำหนดเวลาไว้แล้ว ภาคเรียนที่ 3 เวลาสั้นและเวลาเรียนเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 2 คร ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2554 21:51 โดย ประชิด ทิณบุตร
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
       บางทีการรู้จักหาของฟรีมาจัดเก็บไว้เป็นสต๊อกทางความคิดของตัวเองด้วยก็ดีนะครับ เพราะไม่มีใครที่สามารถปั่นความคิดออกมาได้เองจากสมองที่ว่างเปล่า Free Stock Photo Links สามารถจัดหามาได้แบบฟรีๆเพื่อการเรียนรู้ แต่เวลาเอาไปใช้งานจริงต้องซื้อเขานะครับ หรือหากไม่มีรายได้หรือใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ก็ควรอ้างอิงชื่อเจ้าของเอาไว้ด้วย ไม่งั้นเขาเรียกว่า ขโมย

Nearly 100% of their Royalty Free photos are Free Donwload. Every image is absolutely free, with some more options to buy individual higher resolutions. They can be used either for private or commercial purposes. In exchange, we only ask you to use the images according to our Licensing.


SXC (stock.xhng) 
The SXC is a website providing free-to use stock photography and illustrations. The stock.xhng operates as a hybrid of a picture library site and a social networking site; registered users may set up a personal profile, upload their photographic works to share with other users, write a blog and participate in online forums to discuss and critique each others' work.

4 Free Photos 
The website is an online community of photographers who enjoy taking pictures and decided to share them with the public to use them for free in their private or commercial projects. They  hope you will find the collection of free and public domain images useful.

Morgue File 
An easy to use free photo site. Free images for your inspiration, reference and use in your creative work, be it commercial or not! 

Free Digital Photos 
Download royalty free photos and illustrations for websites, newspapers, magazines, video and TV productions, iPhone applications, PowerPoint presentations, forums, blogs and school work.

Turbo Photo
Free stock images from 10 categories (3.4 GB). Stock images are in the public domain.

Dreams Time 
If you are a designer you can download high resolution RF stock images for free. If you are a photographer you have the opportunity to achieve a great portfolio exposure by offering free images.

Image * After 
Image*After is a large online free photo collection. You can download and use any image or texture from our site and use it in your own work, either personal or commercial.

Public Domain Photos 
5,000 free photos, 8,000 free cliparts. All photos on this web site are public domain. You may use these images for any purpose, including commercial. 

Flickr Free Use Photos Group 
The photos in this group are available for use by anyone. There is no need to give credit or to fear rights infringement. These images are posted by their creators. By posting to this group, you're allowing freedom of use.

Free Images 
Not just another clipart graphic site. Collection now contains more than 5000 ORIGINAL stock photos in 76 Galleries all for FREE!

Public Domain Image 
Public domain images, royalty free stock photos, copyright friendly free images. Not copyrighted, no rights reserved. All pictures on this site are explicitly placed in the public domain, free for any personal or commercial use. 

PhotoXpress
In this website you can get 10 free images per day by signing up. 

USAID 
This growing collection of photos taken by USAID staff and development partners reflects some of the many facets of USAID's work in Africa. These photos may be used for non-commercial and educational purposes only. To use a photo, you must include proper attribution to USAID and the photographer's name, if listed.

Microsoft Office Online 
Free photos and clip art from Microsoft


Search Engine for Free Photos

Every Stock Photo 
Every Stock Photo is a search engine for free photos. These come from many sources and are license-specific. You can view a photo's license by clicking on the license icon, below and left of photos. Membership is free, without advertising, and allows you to rate, tag, collect and comment on photos.

http://stockfresh.com 
 ใครจะหา links มาฝากเพิ่มเข้ามาอีกก็เชิญดำเนินการได้เลยนะครับ อย่าให้เละก็แล้วกัน
หน้าเว็บย่อย (1): sanya jhantapanya
Ċ
Prachid Tinnabutr,
5 พ.ค. 2553 01:28
Ċ
Prachid Tinnabutr,
17 พ.ค. 2553 05:38
Comments