Home:เว็บไซต์การจัดการความรู้อย่างพอเพียง สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายวิชา : ARTI2305:การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์:Lettering Design for Typography

CRU-Chandrakasem Font Designed by ผศ.ประชิด ทิณบุตร
CRU-Chandrakasem Font Designed by Prachid Tinnabutr
ARTI2305 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ Lettering Design for Typography 3(2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา:Course Description
    ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากลประเภทต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร โดยเน้นถึงรูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรที่ใช้ กับสื่อที่จะนำไปประกอบเข้าด้วยกันภายในขอบเขตและรูปร่างที่กำหนดให้

Online Resources Links 
 
   แหล่งศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกระบบบริการของมหาวิทยาลัย และแหล่งอื่นๆที่ควรต้องศึกษาและเข้าใช้งานดังนี้
A.เว็บไซต์ที่เป็น Sub Domain/Intranet ซึ่งเป็นเครือข่ายย่อยภายในมหาวิทยาลัย ชื่อเครือข่ายบริการ CGMNET และ Artprog
   1.http://artnet.chandra.ac.th : เว็บไซต์สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม กทม.
   2. http://art.chandra.ac.th : เว็บไซต์รวมระบบอีเลิร์นนิ่ง สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
   3.http://chandraonline.chandra.ac.th : เว็บไซต์ระบบอีเลิร์นนิ่ง สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
   4.humanet.chandra.ac.th : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   5.chandra.ac.th : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
B.เว็บไซต์ที่จดทะเบียน Domain Name สากล โดยใช้ทุนส่วนตัวของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในนามเจ้าของและผู้บริหารจัดการระบบ โดยเช่าพื้นที่บริการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม และใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า การทดสอบ การสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เชิญที่
   1.prachid.com : เว็บไซต์ส่วนตัว ผศ.ประชิด ทิณบุตร
   2.chandraonline.info : เว็บไซต์จันทราออนไลน์ดอตอินโฟ ระบบKM
   3.e107thailand.com : เว็บไซต์การพัฒนาระบบ e107Thai CMS     
   4.clarolinethai.info :  เว็บไซต์การพัฒนาระบบ ClarolineTHai elearning
   5.art-rajabhat.net : เว็บไซต์สนับสนุนเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
   6.wordpressthai.com : เว็บไซต์การพัฒนาระบบบล็อกWordPress Thai Edition CMS
   7.thaiteachers.info : ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครู-อาจารย์ไทย:Thai e-Teacher's Knowledge Sharing Center
   8.thairesearcher.info : สารสนเทศและผลงานของนักวิจัยไทยทุกระดับ : Thailand Researcher’s Community
   9.novice-researchers.net : เครือข่ายต้นกล้าวิจัย สายใยจาก วช.
  10.ThaiSME.info : Thailand Small,Medium,Enterprise Package Development Information
   11.elearning.art-rajabhat.net : เว็บไซต์การพัฒนาระบบ eFrontTHai elearning
   12.DokeosThai eLearning :  เว็บไซต์การพัฒนาระบบ DokeosTHai elearning
 
C.เว็บไซต์ความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษรและอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือ
F0nt.com เว็บออกแบบฟ้อนต์ภาษาไทย
font.com : เว็บออกแบบฟ้อนต์ภาษาสากล
fonts.com : เว็บออกแบบฟ้อนต์ภาษาอังกฤษ
highlogic.com : เว็บไซต์ผู้ผลิตโปรแกรม FontCreator
Typography : ความรู้เรื่องแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
dafont.com: free font download ฟรีดาวน์โหลดแบบตัวอักษร ใช้ส่วนตัว
http://fontstruct.fontshop.com/ ออกแบบสร้างตัวอักษรออนไลน์
http://www.fontshop.com ฟ้อนท์ช็อป
ฟ้อนต์ตระกูล PSL http://fontpsl.com 
http://hukka.furtopia.org/projects/fony/ โปรแกรมโฟนี่(FONY): Freeware Bitmap Font Editor:โปรแกรมฟรีเพื่อการออกแบบตัวอักษร
http://typographica.org/ typography design
Designboom ออกแบบผลิตภัณฑ์
DMI Design Management Institute
BuildBrand : Build Brand
TCDC : Thailand Creative & Design Center
theDieline:Package Design
HowStuffWorks : How Stuff Works
Brand of the world ตราสัญลักษณ์จากทั่วโลก
Mcclur designer and skydiver
http://www.rsub.com/typographic/ Type design
http://sixrevisions.com/graphics-design/45-beautiful-free-fonts-for-modern-design-trends/ 2008 new beautiful font
I love  typography : http://ilovetypography.com
ความรู้เรื่องตัวพิมพ์ไทย โดย อ.มนูญ ไชยสมบูรณ์
http://gotoknow.org/blog/typo/228185
Thai font : thaifont.info
font cast : fontcast.info
ilovetypography.com http://ilovetypography.com/
creativefan.com http://creativefan.com
หมดไฟ-คิดไม่ออก ต้องหาข้อมูลใส่สมองที่กลวงๆได้ที่ http://thedesigninspiration.com
ชุมทางกราฟิกดีไซน์ http://graphicdesignjunction.com
DBFonts ซื้อฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ชุดดีบีที่ dbfonts.biz

Fine & Applied Arts Division: Chandrakasem

เว็บไซต์อย่างง่ายสำหรับการนำเสนอความก้าวหน้า การส่งผลงานแสดงเผยแพร่ทางออนไลน์ ของนักศึกษาวิชาสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในรายวิชา ARTI2305(การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ : Lettering Design for Typography
หน่วยกิต (3(2-2-5)
ผู้สอน:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร Contact : eMail
 prachid007@gmail.com ,prachid2009@gmail.com
โทรมือถือ.0896670091

คำแนะนำสำหรับนักศึกษาให้เข้าดูวิดีโอวิธีสร้างหน้าเว็บของกูเกิ้ลไซต์ส่วนตัวก่อน เมื่อศึกษาและลองทำเว็บส่วนตัวแล้วเสร็จ
ตามเวลาตารางเวลาการทำงานให้เชิญอาจารย์เข้าร่วมดูผลงานและตรวจแนะนำ แล้วให้มาสร้างหน้าสรุปโครงงานออกแบบของตนเองไว้ในเว็บไซต์รวมแห่งนี้และเชื่อมโยงไปดูรายละเอียดของโครงการออกแบบของแต่ละคน ส่วนตัวอย่างไฟล์และการเรียนรู้เนื้อหาวิชานั้นให้เข้าเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งระบบโดคีออส ของสาขาวิชาศิลปกรรมได้ที่ http://art.chandra.ac.th/dokeos

เวลาในขณะนี้

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
วิดีโอบันทึกการสอนใชงานกูเกิ้ลไซต์

โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
เชิญ ชมวิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย สิ่งที่ท่านต้องมีและเตรียมพร้อมคือ ลำโพงหรือหูฟังครับ
    1.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่1
    2.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่2
    3.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่3 
    4.การเข้าใช้งานgmail1
    5.
การเข้าใช้งานgmail2

เรียนรู้เพิ่มเติมและสมัครสมาชิกกลุ่มแบ่งปันความรู้และแสดงผลงานเรียนในวิชาได้ที่นี่ http://www.issuu.com/groups/typography

ประกาศล่าสุด

  • แจ้งกำหนดสอบออนไลน์กลางภาคเรียนที่ 2/2552 แจ้งกำหนดสอบออนไลน์กลางภาคเรียนที่ 2/25521.วิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ARTI3318 ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-13.10 น. จำนวนผู้เรียนภาคปกติ 2 กล ...
    ส่ง 29 ธ.ค. 2552 21:52 โดย Prachid Tinnabutr
  • ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเข้าแจ้งชื่อ-ที่อยู่ การดำเนินการ การฝึกทักษะ ICT ด้วยตนเอง ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเข้าแจ้งชื่อ-ที่อยู่ การดำเนินการ การฝึกทักษะ ICT ด้วยตนเองตามข้อตกลงเบื้องต้นของวิชา โดยเข้าไปเพิ่มข้อมูลในราย ...
    ส่ง 29 ธ.ค. 2552 21:53 โดย Prachid Tinnabutr
  • การจัดการโปรไฟล์และกิจกรรมการเรียน อาจารย์ได้กำหนดมอบหมายภาระงานสำหรับ กิจกรรมการฝึกทักษะการสื่อสารการงานวิชาชีพ ไว้ดังนี้คือ ก.กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพทางศิลปกรรม:การบริหารจัดการแฟ้มสะสมผลงานส่วนตัว ...
    ส่ง 2 ธ.ค. 2552 02:24 โดย ประชิด ทิณบุตร
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Ċ
Prachid Tinnabutr,
7 มี.ค. 2553 20:17
Comments