FACT files

กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย — Freedom Against Censorship Thailand

เอกสารเผยแพร่จาก กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT)

หมายเหตุ: เอกสารทุกชิ้น หากเปิดแล้วอ่านไม่ออก ให้เปลี่ยน charset/encoding เป็น Thai (TIS-620) หรือ Thai (Windows-874)


เรียน เพื่อนร่วมอุดมการณ์

เรามีความคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย ในเรื่องการเซ็นเซอร์เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตอย่างผิดกฎหมาย เราเชื่อในสิทธิเสรีภาพของสื่อและเสรีภาพที่ปราศจากการถูกเซ็นเซอร์

เราต้องการคุณ คุณจะร่วมมือกับเราหรือไม่? เพียงร่วมลงลายมือชื่อในการเรียกร้องนี้ (โปรดตอบกลับทางอีเมลพร้อมข้อมูลส่วนตัว) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนครั้งสุดท้าย เมื่อเดือนมกราคม 2547 ว่ามีเว็บไซต์ทั้งหมด 1,247 แห่ง ถูกสั่งปิดโดยระงับการเผยแพร่ในประเทศไทย และในเดือนมกราคม 2549 จำนวนดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,000 เว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 เว็บไซต์มากกว่า 12,000 แห่ง ต่างถูกระงับการเผยแพร่ จากแหล่งข่าวของเราเปิดเผยว่ากระทรวงฯ นั้นได้ว่าจ้างข้าราชการประจำมากกว่า 60-70 คน โดยมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำการปิดเว็บไซต์ ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือว่ารัฐบาลกระทำโดยปราศจากความคิดเห็นของประชาชนหรือสามัญสำนึกใดๆ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการกีดขวางการเข้าสู่ข้อมูลผ่านพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ และหน้าที่ได้ถูกทดบันทึกไว้ (หน้าแคช) ของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอย่างกูเกิล ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน เว็บไซต์ประเภทกระดานแสดงความคิดเห็นก็ถูกปิดกั้น และการที่ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายไกรสร พรสุธี ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ถือว่าเป็นลางร้ายอย่างยิ่งสำหรับเสรีภาพ

การจำกัดเส้นทางของประชาชนในการเข้าสู่ข้อมูล ผลงานวิจัยทางวิชาการ สื่อเสรี และการแข่งขันทางธุรกิจ และอื่นๆ ถ้าเรายอมให้สิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยเหล่านี้ค่อยๆ บั่นทอนสิทธิเสรีภาพของเรา ดังเช่นการควบคุมอินเทอร์เน็ตครั้งนี้ เสรีภาพอื่นๆ ของเราก็อาจจะโดนลดทอนตามไปด้วยในอนาคต ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแสดงความคิดเห็นออกมา

ทางเรามีความยินดีในการเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ของคุณ เราต้องการเพื่อนผู้มีมันสมอง หัวใจ และความกล้าหาญ (ยืมมาจากเรื่องพ่อมดแห่งอ๊อซ)

เราได้ทำการติดต่อทนายความด้านรัฐธรรมนูญผู้มีชื่อเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจึงไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ และเราจะดำเนินการทุกอย่างแทนคุณ ดังนั้นสิ่งนี้จะไม่กระทบเวลาของคุณแต่อย่างใด และแน่นอนเรายินดีที่จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากคุณ

ถ้าคุณไม่สนใจ กรุณาส่งผ่านจดหมายฉบับนี้ให้เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณ ที่คุณคิดว่าเขาจะสนใจหรือคุณอาจจะส่งข้อมูลติดต่อบุคคลเหล่านั้นให้แก่เรา เพื่อที่เราจะได้ทำการติดต่อเขาได้โดยตรง

จดหมายที่แนบท้ายมานี้ จะอธิบายข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ในประเทศและระหว่างประเทศมีผลกระทบที่สำคัญต่อความสำเร็จในการเรียกร้องครั้งนี้ แต่เวลาที่เหมะสมก็เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นจนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าว เรื่องเหล่านี้จึงห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาด

โดยเริ่มแรกแล้ว เรามีความต้องการที่จะนำเรื่องนี้สู่การพิจารณาของศาล แต่เราได้รับการแนะนำว่า ทางที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ คือทำคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อที่จะสร้างความสนใจแก่สาธารณชนในเรื่องนี้

โปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ พร้อมกับการร่วมลงลายมือชื่อและข้อมูลติดต่อของท่าน

ขอบคุณ

ติดต่อ
สุภิญญา กลางนรงค์ (freemediafreepeople AT gmail com) โทร 086-788-9322 (ภาษาไทย)
CJ Hinke (facthai AT gmail com), (cj AT tu.ac th) Tel 087-976-1880 (English)


ร่วมลงชื่อสนับสนุน ได้ที่ http://facthai.wordpress.com/sign
หรือส่งอีเมลไปที่ facthai AT gmail.com
(เปลี่ยน AT เป็น @)

จากนั้น ช่วยส่งต่อ เขียนถึง พูดถึง เรียกเพื่อนมาดู เขียนบล็อก พิมพ์แล้วแปะ ฯลฯ
เช่น เพื่อน เพื่อน เพื่อน เพื่อน ของเรา
คุณ(ยัง)ทำได้ :)