Prostaatkankerstichting

https://www.prostaatkankerstichting.nl

Samenwerking Artemisrun 2014 en Prostaat Kanker Stichting (PKS)

 
Het startschot voor de 17e Artemisrun op 21-6-2014 zal deze keer een bijzondere betekenis hebben. Geen kanonschot, zoals bij een koninklijk saluut, maar wel een ‘sport-saluut’ als eerbetoon aan ons erelid Peter Modderman, die vorig jaar is overleden.
De nagedachtenis aan deze markante figuur krijgt een bijzonder aspect als in rekening wordt gebracht hoe snel en slopend deze man is overleden aan Prostaat Kanker. Een oprukkende ziekte waar, naar verwachting, binnen niet al te lange tijd 15.000 mannen per jaar aan zullen lijden. De hoogste tijd om meer aandacht te vragen voor deze ‘sluipmoordenaar’.

Omdat de organisatie van Artemisrun zich ten doel heeft gesteld om elk evenement te koppelen aan een organisatie die Kankerbestrijding in haar vaandel heeft staan, heeft zij dit jaar gekozen om de Prostaat Kanker Stichting ‘aan de start’ te brengen. Een ode aan Peter Modderman en zijn vrouw Abelien.
De Prostaat Kanker Stichting (eerder Stichting Contactgroep Prostaat Kanker) is een patiëntenorganisatie met 2500 donateurs, die de belangen behartigt van prostaatkanker-patiënten. Zij heeft hoofdzakelijk als doel: voorlichting geven aan patiënten en hun partners.


Dat bereikt zij door uitgebreide informatie te verstrekken in:

- De Nieuwsbrief , met actualiteiten, nieuwe ontwikkelingen en ervaringen,
- Brochures,
- Het Prostaat Kanker Logboek, geschreven vanuit het patiëntenperspectief,
- De web-site;
- Voorlichtingsbijeenkomsten in Ziekenhuizen en Inloophuizen.

Daarnaast is er Het Lotgenoten Contact, een 24-uurs telefonische vraagbaak waar u uw ervaringen en gevoelens kunt uiten. Een fenomeen waar heel veel gebruik van wordt gemaakt.
Ook is de PKS een officieel orgaan voor de overheid in relatie met de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties).
Er is gelukkig ! veel gaande op het gebied van medische zorg en ontwikkelingen bij prostaatkanker. Ook aan preventie wordt veel aandacht besteed.
Maar áls de ziekte toeslaat…, dan zal dat zeker de komende jaren het leven van een man (en dat van zijn eventuele partner) drastisch beïnvloeden. Echter, dat leven kan veelal toch nog lang en gelukkig zijn, al vraagt het de nodige aanpassingen.
Want de vele behandelmogelijkheden (en die komen er steeds meer !) vragen veel inzet en doorzettingsvermogen. De Prostaat Kanker Stichting wil u daarbij behulpzaam zijn en niet in het minst door u gerust te stellen en de weg te wijzen in het ‘oerwoud’ van onzekerheden en (on)mogelijkheden.

De Stichting wordt voor nagenoeg 100% bemand door een grote groep enthousiaste vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De inkomsten worden gegenereerd door ‘donateurs’, die per jaar min. € 25.—bijdragen.

De PKS heeft tot voor kort weinig bekendheid gegeven van haar bestaan, maar omdat nu prostaatkanker bij mannen als volksziekte no. 1 is te noteren, wordt het roer omgegooid en wil de PKS zich in de samenleving meer en meer gaan profileren. Dat de mensen achter de organisatie van de Artemisrun op haar pad kwam… is een geweldige aanmoediging.

De doelstelling is om binnen enkele jaren min. 4000 donateurs te hebben, zodat een ‘A’-status kan worden verkregen. Dat betekent dat de PKS dan nóg meer betrokken zal worden bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en medicijnen, zodat het aantal sterfgevallen in de toekomst (naar verwachting) drastisch zal dalen.

Dat ook de Ommelander de PKS hierin wil steunen is van grote waarde.

De organisatie van de ARTEMISRUN én de PROSTAAT KANKER STICHTING verwachten een groot aantal starters en supporters op 21-6-2014, zodat met elkaar een prachtige dag is te beleven !

Comments