Art-Dent‎ > ‎Cennik‎ > ‎

Usługi protetyczne

 • Proteza osiadająca akrylowa   
-Do 4 zębów    150zł - 200zł
-Od 5 do 8 zębów    300zł-400zl
-Od 9 do 14 zębów    400zł- 500zł
 • Proteza szkieletowa    1100zł-1200
 • Proteza acetalowa      1100zł
 • Proteza za zasuwach, zatrzaskach, belkach, teleskopach    KONSULT.
 • Proteza elastyczna    1000zł
 • Podścielenie protezy    150zł
 • Łuk doginany w protezie częściowej dolnej    40zł
 • Siatka    50zł
 • Naprąwka pękniętej lub złamanej protezy:   
-Bez wycisku    40zł
-Z wyciskiem    50zł
 • Dostawienie brakującego elementu do naprawionej protezy   
-Haczyk    20zł
-Ząb    20zł
 • Szyna bruksizm    150zł- 250zł
 • Korona metalowa lana    
-Pojedyncza    250zł
 • Korona porcelanowa - (na podbudowie z metalu; wg. kolornicy VITA lub 3d Master)
-Pojedyncza      600zł
-Punkt w moście  550-600zł

Korona porcelanowa (na bazie złota)
-pojedyncza      kons.wg aktualnej ceny złota
 • Korona porcelanowa pełnoceramiczna
-pojedyncza     1000zł - 1100zł

 • Licówka porcelanowa    1000zł
 • Korona tymczasowa
-pojedyncza     30zł
-punkt w moście    30zł

 • Zacementowanie korony    30zł
 • Zdjęcie korony    30zł-50 zł
 • Most adhezyjny:
- 3 pkt.     800zł
- 4 pkt.     1000zł
- 5 pkt.     1300zł


 • Korona porcelanowa na implancie:
-pojedyncza    1500 zł

Art-Dent s.c.
Anita Buchholtz
Regina Szczotkova Szatanikova