สำนักงานออนไลน์สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


สำนักงานออนไลน์สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900.
โทรศัพท์: 0-2942-6900-90 ต่อ3011.โทรสาร:02-512-3695,02-541-7113,
"แจ้งข่าวถึงกัน แบ่งบันองค์ความรู้ สร้างสรรค์ให้คงอยู่ เยี่ยงผู้มีส่วนร่วมพัฒนา"
1.เว็บไซต์ศิลปนิพนธ์ ศิลปกรรมจันทรเกษม
2.เว็บไซต์ศิลปนิพนธ์ ม.เกษมบัณฑิต

การบริการวิชาการด้า่นออกแบบบรรจุภัณฑ์ในโครงการ OPOI : จังหวัดเพชรบุรี 2551


การเรียนการสอนแบบ Work-Based Learning วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์2/2551

สไลด์โชว์การตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 1 กลุ่ม1

http://sites.google.com/site/artthesiskbu
Gift Onthe Moon 2554 : พิธีเปิดงานเทศกาลของขวัญประจำปี 2554 กิจกรรมนักศึกษาชมรมศิลปกรรม ณ พื้นโถงอาคาร 28 

Print Making Studio Practice & Conceptual Rendered Process by Work-Based Learning Method.
วิดีโอบันทึกการสอนใชงานกูเกิ้ลไซต์

โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
เชิญ ชมวิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย สิ่งที่ท่านต้องมีและเตรียมพร้อมคือ ลำโพงหรือหูฟังครับ
    1.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่1
    2.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่2
    3.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่3
Online Resources Links 
 
   แหล่งศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกระบบบริการของมหาวิทยาลัย และแหล่งอื่นๆที่ควรต้องศึกษาและเข้าใช้งานดังนี้
A.เว็บไซต์ที่เป็น Sub Domain/Intranet ซึ่งเป็นเครือข่ายย่อยภายในมหาวิทยาลัย ชื่อเครือข่ายบริการ CGMNET และ Artprog
   1.http://artnet.chandra.ac.th : เว็บไซต์สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม กทม.
   2. http://art.chandra.ac.th : เว็บไซต์รวมระบบอีเลิร์นนิ่ง สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
   3.http://chandraonline.chandra.ac.th : เว็บไซต์ระบบอีเลิร์นนิ่ง สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
   4.humanet.chandra.ac.th : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   5.chandra.ac.th : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
B.เว็บไซต์ที่จดทะเบียน Domain Name สากล โดยใช้ทุนส่วนตัวของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในนามเจ้าของและผู้บริหารจัดการระบบ โดยเช่าพื้นที่บริการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม และใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า การทดสอบ การสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เชิญที่

  
1.prachid.com : เว็บไซต์ส่วนตัว ผศ.ประชิด ทิณบุตร
   2.chandraonline.info : เว็บไซต์จันทราออนไลน์ดอตอินโฟ ระบบKM
   3.e107thailand.com : เว็บไซต์การพัฒนาระบบ e107Thai CMS     
   4.clarolinethai.info :  เว็บไซต์การพัฒนาระบบ ClarolineTHai elearning
   5.art-rajabhat.net : เว็บไซต์สนับสนุนเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
   6.wordpressthai.com : เว็บไซต์การพัฒนาระบบบล็อกWordPress Thai Edition CMS
   7.thaiteachers.info : ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครู-อาจารย์ไทย:Thai e-Teacher's Knowledge Sharing Center
   8.thairesearcher.info : สารสนเทศและผลงานของนักวิจัยไทยทุกระดับ : Thailand Researcher’s Community
   9.novice-researchers.net : เครือข่ายต้นกล้าวิจัย สายใยจาก วช.
  10.ThaiSME.info : Thailand Small,Medium,Enterprise Package Development Information
   11.elearning.art-rajabhat.net : เว็บไซต์การพัฒนาระบบ eFrontTHai elearning
   12.DokeosThai eLearning :  เว็บไซต์การพัฒนาระบบ DokeosTHai elearning     แหล่้งเรียนรู้เสริมและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ดูแลจัดการโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร: Packaging Design and Resources : Public Portal of Packaging Design Learning Achievement - Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand
Ĉ
Prachid Tinnabutr,
14 ต.ค. 2552 21:36
Comments