การลงสีชอกล์

เทคนิคการระบายสีชอล์ค

โดย www.learners.in.th


สีชอล์ค เป็นสีผงฝุ่นละเอียดบริสุทธิ์นำมาอัดเป็นแท่ง ใช้ในการวาดภาพมาประมาณ 250 ปีแล้ว 
 ปัจจุบันมีการผสมขี้ผึ้งหรือกาวยางไม้เข้าไปด้วยแล้วอัดเป็นแท่งแล้วอัดเป็น แท่งในลักษณะของดินสอสี 
 แต่มีเนื้อละเอียดกว่า  แท่งใหญ่กว่า  และมีราคาแพงกว่า  มักใช้ในการวาดภาพเหมือน

การสร้างงานด้วยสีชอล์คน้ำมัน มักจะมีการระบายทับซ้อน ประมาณ 2 - 3 ชั้น เพื่อให้เกิดการผสมผสานสีใหม่ 
หรือการไล่โทนสีอย่างกลมกลืนมีขั้นตอนดังนี้

1. การระบายสีชอล์ค ควรใช้กระดาษผิวหยาบเพื่อให้พื้นผิวยที่ขรุขระสามารถรองรับเนื้อสีไว้ได้ 

2. การระบายสีชั้นแรกควรใช้สีเข้มก่อนเพราะสีชอล์คน้ำมันเป็นสีที่ทึบแสง และควรระบายสีให้กลมกลืนกันไว้ 
เพราะต้องเผื่อความลึกของพื้นผิวไว้ให้สีชั้นบนด้วย จากนั้นแล้วการระบายสีชั้นต่อๆไปจึงเป็นสีอ่อนขึ้นตามลำดับ

3. ช่วงต่อตะเข็บระหว่างสี ควรระบายให้บางกว่าในส่วนที่ถัอออกไปจะได้ช่วยใน
การผสมผสานกลมกลืนเป็นไปได้ง่าย

แหล่งที่มา

http//www.wanjai.com

http//kroo.ipst.ac.th

แหล่งที่มา: www.learners.in.th


Comments