در این صفحه به سوالات کارشناسی ارشد سالهای قبل در رشته آموزش پرستاری، پرستاری ویژه و پرستاری ویژه نوزادان و همینطور دفترچه ثبت نام آزمون دسترسی پیدا می کنید. در صورتی که شما به سوالات دیگری یا بعضی

از پاسخنامه ها دسترسی دارید می توانید برای استفاده عموم آنها را در این صفحه به اشتراک بگذارید.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88  364k v. 1 Apr 5, 2010, 12:11 AM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1390  476k v. 1 Sep 12, 2011, 12:39 AM Amir Mirhaghi
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
دفترچه سوالات آزمون ارشد آموزش پرستاری وزارت بهداشت 86  4317k v. 2 Jun 9, 2010, 4:41 AM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
دفترچه سوالات آزمون ارشد آموزش پرستاری وزارت بهداشت 87  3182k v. 2 Jun 24, 2010, 10:16 PM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
دفترچه سوالات آزمون ارشد پرستاری ویژه نوزادان وزارت 88  3199k v. 2 Jun 9, 2010, 4:40 AM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
دفترچه سوالات آزمون ارشد آموزش پرستاری وزارت بهداشت 88  3198k v. 2 Jun 15, 2010, 9:17 AM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
دفترچه سوالات آزمون ارشد پرستاری ویژه وزارت بهداشت 88  3528k v. 2 Jun 9, 2010, 4:38 AM Amir Mirhaghi
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
دفترچه آزمون کارشناسی ارشد تربیت مدرس 1390   2067k v. 4 Nov 18, 2011, 6:04 AM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 89  1640k v. 2 Jun 8, 2010, 8:29 AM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1390  1911k v. 2 Jan 24, 2011, 12:11 AM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
دفترچه کارشناسی ارشد وزارت علوم سازمان سنجش (تربیت مدرس)  2304k v. 2 Nov 2, 2010, 7:09 AM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 89  1266k v. 4 Jun 8, 2010, 8:29 AM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
دفترجه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1390  629k v. 2 Sep 12, 2011, 12:43 AM Amir Mirhaghi
Ċ
View Download
دفترجه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88  384k v. 2 Jun 8, 2010, 8:29 AM Amir Mirhaghi