اخبار کارشناسی ارشد
 • سخنرانی ادامه تحصیل در پرستاری سخنرانی جامع درباره ادامه تحصیل در پرستاری مشتمل بر معرفی منابع، رشته ها، برنامه ریزی درسی در لینک زیر قابل دانلود است http://mirhaghi.weebly.com/higheredu.html
  Posted Oct 20, 2012, 11:55 AM by Amir Mirhaghi
 • کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 90 ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شروع شد
  Posted Jan 24, 2011, 12:13 AM by Amir Mirhaghi
 • ویژه استعدادهای درخشان  داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه استعداد درخشان با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي كه ثبت نام اوليه را براي آزمون انجام داده اند ملزم مي باشند از تاريخ ...
  Posted Jun 7, 2010, 6:02 AM by Amir Mirhaghi
 • سوالات سالهای گذشته دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آموزش پرستاری سال 86 و پرستاری ویژه و پرستاری ویژه نوزادان سال 88 در قسمت دفترچه آزمون سایت اضافه شد
  Posted Jun 9, 2010, 4:49 AM by Amir Mirhaghi
Showing posts 1 - 4 of 10. View more »