SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Ver Descargar
BX3º - Anatomía do corazón  48 kb v. 2 8 oct. 2015 11:43 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3º- A célula   592 kb v. 3 8 oct. 2015 11:56 xacemo
Ċ
Ver Descargar
BX3º - Dieta  127 kb v. 2 8 oct. 2015 11:43 xacemo
Ċ
Ver Descargar
BX3º - Encéfalo  48 kb v. 2 8 oct. 2015 11:44 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3º - Etiqueta   2237 kb v. 3 8 oct. 2015 11:57 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3º-A SIDA (lectura comprensiva)  36 kb v. 2 7 feb. 2017 11:09 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3º - Lectura comprensiva: o desenvolvemento do cerebro   1565 kb v. 2 8 oct. 2015 11:57 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3º- O cancro (lectura comprensiva)  14 kb v. 2 26 ene. 2017 1:38 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3º - Nutrientes  116 kb v. 2 28 oct. 2017 14:18 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3º - O sistema endócrino  13 kb v. 2 8 oct. 2015 11:51 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3º - Exercicios reforzo temas 2,3  190 kb v. 2 8 oct. 2015 11:54 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3º - Saúde e enfermidade  284 kb v. 2 4 oct. 2018 2:03 xacemo
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Ver Descargar
BX4º - Bacterias e selección natural  129 kb v. 2 29 jul. 2017 5:08 xacemo
Ċ
Ver Descargar
BX4º - Clima Terra  4736 kb v. 2 27 abr. 2015 3:11 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4º - Codominancia e xenes letais  15 kb v. 2 27 ene. 2018 10:50 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4º - Xenética (lectura comprensiva)  41 kb v. 2 17 feb. 2016 12:24 xacemo
Ċ
Ver Descargar
BX4º - Datación  842 kb v. 2 8 oct. 2015 11:48 xacemo
Ċ
Ver Descargar
BX4º-Evolución dos continentes  206 kb v. 2 25 abr. 2017 4:15 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4º- Exercicios de tectónica de placas (tema 11)  48 kb v. 2 11 may. 2014 11:15 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4- Actividade: exp. de Miller  69 kb v. 3 13 oct. 2016 0:08 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4º - Grupos sanguíneos   12 kb v. 2 8 oct. 2015 11:56 xacemo
Ċ
Ver Descargar
BX4º - Historia da Terra  135 kb v. 2 20 may. 2018 12:28 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4º-O cancro (lectura comprensiva)  17 kb v. 3 1 ago. 2017 10:58 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4º-Placas tectónicas  174 kb v. 2 11 may. 2017 11:44 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4º - Xenética mendeliana  18 kb v. 2 27 ene. 2018 10:51 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4º - Reforzo tema 10  233 kb v. 2 9 abr. 2014 11:18 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4º- Exercicios de reforzo do tema 5- Evolución  240 kb v. 3 8 feb. 2016 10:06 xacemo
Ċ
Ver Descargar
BX4º - Replicación ADN  1384 kb v. 2 8 oct. 2015 13:39 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX4º-Tipos de ondas sísmicas  346 kb v. 2 11 may. 2019 3:44 xacemo
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Ver Descargar
FQ3º - Combustión.Ácidos e bases.Qªatmosférica.  465 kb v. 2 6 ene. 2019 12:18 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ3º- Alótropos  160 kb v. 2 8 oct. 2015 13:45 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ3º - Estequiometría, gases ideais, concentración de disolucións  44 kb v. 4 11 may. 2017 11:32 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ3º - Laboratorio 31  64 kb v. 2 2 nov. 2018 13:07 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ3º - Laboratorio 32  61 kb v. 2 4 mar. 2018 2:41 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ3º - Laboratorio 33  12 kb v. 2 3 jun. 2018 2:03 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ 3º - Leis dos gases ideais  57 kb v. 2 25 sept. 2014 11:59 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ3º - Exercicios átomo  49 kb v. 2 8 oct. 2015 13:46 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ3º - Formulación  32 kb v. 2 7 may. 2016 10:59 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ3º - Propiedades da materia  105 kb v. 2 8 oct. 2015 13:46 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ3º - Reaccións químicas  30 kb v. 2 8 oct. 2015 13:47 xacemo
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Ver Descargar
FQ4º- Exercicios cinemática  41 kb v. 2 29 jul. 2017 5:03 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º- Exercicios calibre  190 kb v. 2 8 oct. 2015 13:31 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º - Cronoloxía das ideas sobre o Universo  71 kb v. 2 27 nov. 2016 10:45 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ4º - Cuestións enerxía e calor  35 kb v. 2 8 oct. 2015 13:38 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º - Exercicios dinámica e estática  61 kb v. 2 8 oct. 2015 13:38 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ4º - Exercicios de enerxía mecánica  133 kb v. 3 8 oct. 2015 13:40 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ4º - Cuestións de Dinámica   52 kb v. 2 8 nov. 2015 3:08 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ4º - Exercicios hidrostática  37 kb v. 2 8 oct. 2015 13:33 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ4º- Gravitación  43 kb v. 2 8 oct. 2015 13:37 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º- Exercicios forzas intermoleculares  17 kb v. 2 8 may. 2017 12:16 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º - Tema introdutorio  17 kb v. 2 26 sept. 2018 14:19 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º- Exercicios formulación hidrocarburos  13 kb v. 2 5 jun. 2017 13:58 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º - Laboratorio 41  14 kb v. 2 22 oct. 2016 5:20 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º - Laboratorio 42  17 kb v. 2 4 mar. 2018 11:14 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º - Laboratorio 43  61 kb v. 2 8 oct. 2015 13:52 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º- O salto de Felix Baumgartner (lectura comprensiva)  17 kb v. 2 23 feb. 2019 10:58 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ4º - Movementos da Terra  132 kb v. 2 8 oct. 2015 13:33 xacemo
Ċ
Ver Descargar
FQ4º - Resumo de Dinámica  57 kb v. 2 8 oct. 2015 13:54 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ4º - Ordes de magnitude no universo  465 kb v. 2 29 jul. 2017 5:02 xacemo
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Ver Descargar
Mat3º - Áreas e volumes  64 kb v. 2 8 oct. 2015 13:42 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat3º- Polinomios e fraccións alxébricas  61 kb v. 2 8 oct. 2015 13:43 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat3º - Erros comúns  56 kb v. 2 8 oct. 2015 13:43 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Mat. 3º - Ecuacións e sistemas  46 kb v. 2 9 ago. 2016 12:17 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Mat.3º-Exercicios potencias e raíces  87 kb v. 2 14 dic. 2016 1:18 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Mat3º - Exercicios de corrección de erros  53 kb v. 2 8 oct. 2015 13:18 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Mat3º - Sucesións  199 kb v. 2 8 oct. 2015 13:18 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Mat3º - Expresións alxébricas  167 kb v. 2 8 oct. 2015 13:18 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat3º - Exercicios de xeometría  115 kb v. 2 8 oct. 2015 13:18 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat.3º-Proporcionalidade  48 kb v. 2 7 nov. 2015 3:12 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat.3º-Repaso 2º  50 kb v. 2 7 nov. 2015 3:11 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat.3º-Despexes  31 kb v. 2 7 nov. 2015 3:11 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat3º - Sólidos regulares  60 kb v. 2 8 oct. 2015 12:25 xacemo
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Ver Descargar
Mat. 4º - Definicións de trigonometría  22 kb v. 4 9 abr. 2014 12:33 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Mat.4º - Exercicios Combinatoria  21 kb v. 2 8 jun. 2018 11:38 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat.4º - Trigonometría  70 kb v. 2 7 nov. 2015 3:05 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat. 4º- Probabilidade  53 kb v. 2 7 nov. 2015 3:06 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat.4º- Gráfica  47 kb v. 2 7 nov. 2015 3:06 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Mat. 4º - Gráficas de funcións  67 kb v. 2 19 mar. 2015 1:42 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Mat.4º - Lectura:o logaritmo do champú  148 kb v. 2 15 abr. 2015 13:06 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat.4º - Vectores e rectas  36 kb v. 2 7 nov. 2015 3:06 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat.4º-Funcións  54 kb v. 2 7 nov. 2015 3:10 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat.4º-Límites de sucesións  42 kb v. 4 16 jun. 2019 4:06 xacemo
Ċ
Ver Descargar
Mat. 4º - Logaritmos e inecuacións  48 kb v. 4 16 jun. 2019 4:06 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Mat.4º- Teoría de combinatoria  32 kb v. 4 16 jun. 2019 4:06 xacemo
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Ver Descargar
Bioloxía e Xeoloxía 3º   606 kb v. 2 16 jun. 2019 4:08 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Bioloxía e Xeoloxía 4º  1054 kb v. 2 16 jun. 2019 4:08 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Física e Química 4º  54 kb v. 2 16 jun. 2019 4:09 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Matemáticas 4º  73 kb v. 4 9 oct. 2016 3:02 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Matemáticas 3º  246 kb v. 4 9 oct. 2016 3:02 xacemo
ĉ
Ver Descargar
Física e Química 3º  21 kb v. 2 27 jun. 2018 0:16 xacemo
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Ver Descargar
M3- Boletín para entregar na 1ª convocatoria do exame  145 kb v. 2 13 feb. 2018 2:29 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3 - Boletín para entregar na 1ª convocatoria de exame  5200 kb v. 2 9 oct. 2016 3:01 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ3 - Boletín para entregar na 1ª convocatoria de exame  33 kb v. 2 9 oct. 2016 3:01 xacemo
ĉ
Ver Descargar
M3-Entregar 3 apartados cada venres.  208 kb v. 4 27 jun. 2018 0:16 xacemo
ĉ
Ver Descargar
BX3 - Modelo de exame   621 kb v. 2 19 oct. 2016 1:33 xacemo
ĉ
Ver Descargar
FQ3 - Modelo de exame  41 kb v. 7 17 dic. 2016 13:15 xacemo
ĉ
Ver Descargar
M3 - Modelo de exame   140 kb v. 6 17 dic. 2016 13:15 xacemo