Normas sobre a realización de experimentos:

Deberá informarse da experimento ó profesor, co fin de que sexa adecuado ó nivel e non perigosa
O experimento terá relación co visto na materia

A montaxe deberá realizarse en casa

O alumno deberá explicar, diante da clase,  o funcionamento da montaxe e as conclusións do ex
perimento