Buitrón / Zitting cisticola (Cisticola juncidis)
Detalles / Details:
Fecha/Date: 14/08/2014 
Lugar/Place: Ullals de Baltasar, PN Delta de l'Ebre
Municipio/City: Amposta 
Provincia/Province: Tarragona
País/Country: España / Spain 
 Detalles / Details:
Fecha/Date: 08/09/2012 
Lugar/Place: Basses de Can Dimoni, Delta del Llobregat
Municipio/City: Sant Boi de Llobregat 
Provincia/Province: Barcelona
País/Country: España / Spain 
Detalles / Details:
Fecha/Date: 02/01/2003
Lugar/Place: P.N. Aiguamolls de l'Empordà
Municipio/City: Castelló d'Empuries
Provincia/Province: Girona
País/Country: España/Spain