Управителни органи

 
 
НАДЗОРЕН СЪВЕТ
 
Председател
Ибрахим Салихов Гъралийски
 
Зам. председател
Атанас Стефанов Атанасов
 
Член
"Л.К.С." ООД, представлявано от Елена Велинова Симова
 
 
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 
Председател на УС и Изпълнителен директор
Никола Петров Тодоров
 
Зам. председател
Георги Христов Цолов
 
Член
Ирен Ангелова Кирилова
Comments