Новини

С решение на Надзорния съвет от 17.09.2018г. за  член на Управителния съвет на "Армейски Холдинг" АД беше избран Никола Петров Тодоров. На свое заседание от 18.09.2018г. Управителният съвет го избра за Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор. Промяната е вписана в Търговския регистър на 04.10.2018г.

Уведомление за значително участие

posted Feb 28, 2019, 11:08 PM by Army Holding   [ updated Mar 1, 2019, 12:37 AM ]

Уведомяваме заинтересованите лица, че на 25.02.2019г. лицето "АКТИВ СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД е придобило 46 289 бр. акции на "Армейски Холдинг" АД.
равняващи се на 8,97% от капитала на Дружеството.

ОСА - 13.06.2018г.

posted Jun 29, 2018, 12:22 AM by Army Holding   [ updated Jun 29, 2018, 12:24 AM ]

Поради липса на кворум на първата обявена дата - 13 юни 2018г. Общото събрание на акционерите не се проведе и се отложи за втората обявена дата - 27 юни 2018г.

17.08.2017г.-Извънредно ОСА

posted Aug 17, 2017, 5:19 AM by Army Holding

Поради липса на кворум Извънредното общо събрание на акционерите не беше проведено на първата обявена дата - 17.08.2017г. от 14.00 часа. Същото ще се проведе на втората обявена в поканата дата - 31.08.2017год. на същото място по същото време и при същия дневен ред.

От ръководството

Информационна агенция

posted Oct 19, 2016, 12:22 AM by Army Holding

"Армейски Холдинг" АД ви уведомява, че ползва за публикуване на информация информационна агенция "Инвестор.бг" с електронен адрес http://www.investor.bg/.

Промяна в Надзорния съвет

posted Jul 6, 2015, 12:24 AM by Army Holding

Ибрахим Гъралийски е избран за член на Надзорния съвет на мястото на Асен Пиронков.

Промяна в Управителния съвет

posted Dec 15, 2014, 3:34 AM by Army Holding

С решение на Надзорния съвет на дружеството от 03.12.2014 г. г-жа Маргарита Тонева Стаменова е освободена като член на Управителния съвет и е избрана за нов член на Управителния съвет г-жа Ирен Ангелова Кирилова.

Нов Председател на Управителния съвет и Изпълнителен Директор

posted Aug 19, 2014, 1:55 AM by Army Holding   [ updated Aug 19, 2014, 1:57 AM ]

На 14.08.2014 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше вписана следната промяна в обстоятелствата:
На място на досегашният Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството г-н Емил Рогов е избран г-н Димитър Цветанов. Промяната в обстоятелствата е регистрирана в КФН и БФБ.

07.08.2014 г.

posted Aug 7, 2014, 2:20 AM by Army Holding

Тримесечният консолидиран отчет за дейността на "Армейски холдинг" АД за второ тримесечие на 2014 г. е изпратен на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и информационния портал http://bull.investor.bg.
Комплектът документи можете да откриете в раздела "Финансови отчети" на нашия сайт.

10.07.2014 г.

posted Jul 10, 2014, 1:24 AM by Army Holding

Тримесечният отчет за дейността на "Армейски холдинг" АД за второ тримесечие на 2014 г. е изпратен на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и информационния портал http://bull.investor.bg.
Комплектът документи можете да откриете в раздела "Финансови отчети" на нашия сайт.

07.07.2014 г.

posted Jul 6, 2014, 11:41 PM by Army Holding

С решение на Общото събрание на акционерите на "Армейски холдинг" АД от 26.06.2014 г. бяха освободени членовете на Надзорният съвет г-н Васил Велков и г-н Николай Матеев и на тяхно място бяха избрани г-н Асен Пиронков и г-н Атанас Атанасов. Промяната е отразена в регистъра на Агенция по вписванията на 03.07.2014 г. 

1-10 of 78