Контакти

За контакти:

posted Apr 1, 2009, 2:06 AM by Army Holding   [ updated Feb 9, 2017, 11:57 PM ]

София 1784
ул. "Михаил Тенев" 12
Бизнес-център "Евротур"
Офис 5
 
Тел./факс 02/986-35-83
 

Директор за връзки с инвеститорите:
Цветанка Лазарова
Тел./факс 02/986-35-83

1-1 of 1