1. Equip principal. Universitat Internacional de Catalunya.
  • Dra. Mireia Tintoré (IP) 
  • Dr. Antoni Arasanz 
  • Dr. Albert Arbós 
  • Sra. Elena Fontcuberta 
  • Dr. Pere Puig 
  • Dr. Xavier Ureta
2. Professorat expert:
  • En Emprenedoria: Sra. Maria Batet 
  • En AEU: Dra. Sandra Racionero (Universidad Loyola Andalucía) 


3. Professorat a les escoles:
  • Sr. Josep Maria Esteve. Director de l'institut Escola Jacint Verdaguer. Sant Sadurní d’Anoia. 
  • Sr. Josep Maria Lluró. Director de l'escola Montagut. Vilafranca del Penedès.