Ziua naţională Aromână [ Aromanian National Day ]

Aromânii au două steme.Una este simbol antic din perioada lui Alexandru Macedon.Ulterior Aromânii au adoptat Acvila Romană şi pe cea bizantină ,în formă Valahă (Medieval-Românească). Acest model a fost păstrat  şi la apariţia Statului Modern Român cu vechiul Regat. Acvila Armânească a fost adaptată într-o formă,aspect şi design(desen de prezentare) asemănător celei din Regatul Unificat al României.   

23 DI MAIU - DZÃUA NATSIONALÃ A ARMÃNJILOR


 

"La începutul secolului trecut, istoria aromânilor din Peninsula Balcanică şi-a schimbat radical cursul. După o evoluţie milenară zbuciumată, cu revolte pentru păstrarea libertăţii în faţa politicii cotropitorilor musulmani, implicarea autorităţilor româneşti în menţinerea culturii şi identităţii culturale în zonele de latinitate de la sud de Dunăre, aromânii primeau prima recunoaştere oficială din partea Imperiului Otoman. Pe 10/23 mai 1905, sultanul Abdul Hamid al II-lea a dat un decret prin care această populaţie a fost recunoscută ca popor aparte, primind drepturi egale cu celelalte populaţii din Imperiul Otoman. Această recunoaştere a fost consolidată printr-un document emis la sfîrşitul primului război balcanic, cînd a fost garantat dreptul aromânilor de a avea şcoli şi biserici proprii. Cu toate acestea, drepturile obţinute după sute de ani de lupte au fost pierdute prin Tratatul de pace de la Bucureşti din 1913, care împărţea teritoriul vechii Macedonii între Grecia, Albania, Bulgaria şi Iugoslavia. Considerată cea mai mare nenorocire care s-a abătut asupra aromânilor după o evoluţie de aproape două milenii, pacea a avut repercusiuni pe termen lung. Politica de deznaţionalizare promovată de autorităţile greceşti, bulgăreşti albaneze a determinat exodul masiv al aromânilor din aceste ţări în România, dar şi în state din Europa Occidentală.

După căderea regimului comunist, România a semnat alături de Franţa, Italia, Spania şi statul San Marino, Rezoluţia "Ferarini" privind recunoaşterea aromânilor ca minoritate naţională în statele din Peninsula Balcanică. Ulterior, pe 23 mai 1999, în ţara noastră a fost sărbătorită pentru prima dată Ziua Naţionala a Aromânilor. Cu toate că această sărbătoare este marcată şi în Europa Occidentală, Statele Unite şi Australia, în aprilie 2005 au apărut şi primele sciziuni. În cadrul unei întîlniri la care au participat peste 500 de reprezentanţi ai Comunităţii Aromâne din România (CAR), a fost exprimată dorinţa unanimă de a a fi recunoscuţi ca minoritate naţională. Pe lîngă solicitările privind studierea limbii şi culturii materne în şcoli, documentul adoptat insista asupra obţinerii statutului de minoritate naţională. Actul făcea referire la Rezoluţia "Ferarini" şi Recomandarea 1333 a Consiliului Europei din anul 1997. Aceste prevederi internaţionale nu au fost niciodată aplicate în statele din Europa de Sud - Est în care trăiesc importante comunităţi de aromâni, însă ideea de minoritate naţională a avut din start numeroşi contestatari. ..."

Sursa: TelegrafOnLine.ro: Ziua naţională a aromânilor, sub semnul discordiei (Miercuri, 24 Mai 2006)

Ziua de 23 Mai este recunoscută drept Ziua Naţională a Aromânilor din întreaga lume şi este sărbătorită în ţările Europei Occidentale, Statele Unite şi în Australia.

Această zi semnificativă marchează recunoaşterea, pentru prima dată în istorie, în anul 1905, a armãnilor ca etnie distinctă în Balcani. În România, această zi a fost celebrată pentru prima oară în anul 1999.

 


 
Comments