[Kontakt]


Styrelse 10/11
bilder under uppläggande!

Överst ligger kontaktuppgifter till styrelsen. Därpå följer övriga medlemmar av sektionsrådet (gruppchefer för sektionens grupper), och därpå övriga förtrodendevalda.
För mer information om sektionens organisation, se organisationsbeskrivning under "Dokument".

Mejl till styrelsen som helhet: arkitektur.ths@gmail.com
Används för allmänna meddelanden, inlämning av material vid tävlan osv.


Simon Tullstedt
Ordförande
ordf@arch.kth.se     0738 46 68 55
Representation- och åsiktsfrågor, allmänna frågor, frågor om organisationen och uppdrag
Hugo Ahlberg
Vice ordförande
vordf@arch.kth.se     0703 36 09 50
Medlemsfrågor, THS-kontakt, AS-kontakt
Emilia Jansson Almqvist
Kassör
kassor@arch.kth.se 0703 65 05 26
Bidragsansökningar, valnämndsärenden
Ragnar Persson Skare
Sekreterare 
sekr@arch.kth.se  0704 37 78 76
Dokumentation, beslut, internt arbete
Tove Grönroos
Programansvarig
pas@arch.kth.se 
0706 92 87 79
Studiebevakning, Studienämnd, kvalitetsarbete
Isa Olson Ehn
Arbets- och näringsliv
arm@arch.kth.se 0708 53 11 11
Företagssamverkan, arbetsmarknadsdag, gästföreläsningar, KTH Byggenskap
Erika Wolters
Lokalansvarig
las@arch.kth.se  
0730 44 54 52
Lokaler, verkstad, digital miljö, studiemiljöärenden
Joel Gödecke 
Klubbmästare
kbm@arch.kth.se 0707 55 90 11
Fester, barer och social verksamhet

Frida Körberg
Info&PR-ansvarig
i-pr@arch.kht.se
0702 14 20 67
Nyhetsbrev, hemsida, kommunikationsfrågorArbetsgruppsledare och övriga förtroendevalda
10/11


 
Catrin Persson
Vice programansvarig
catrinpersson@spray.se0763 79 37 68
Studiebevakning, Studienämnd, kvalitetsarbete

     
Amanda
Mottagninsansvarig
mottagning@arch.kth.se XXXX XX XX XX Mottagning,
introduktionsveckan
  Jämställdhetsgruppen      
  Vakant
Jämnställdhetsansvarig

(mejl) XXXX XX XX XX
Jämställdhet, diskriminering och externa uppdrag
  Idrottsgruppen      
 
Elin Friberg
Idrottsansvarig
friberg.elin@gmail.com
0733 74 05 30
Idrott och tävlingar
  Materialförmedlingen      
 
Pernilla Lönnborg
Ekonomiskt ansvarig
pernilla_lonnborg@hotmail.com 0763 47 86 20 Ansvarig för ekonomi, samordning och inköp för materialförmedlingen.
 
Stina von Heijne
Ekonomiskt ansvarig
stinavh@gmail.com 0736 80 36 76
Ansvarig för ekonomi, samordning och inköp för materialförmedlingen.
  Triangelansvariga      
 
Farnaz Fazeli

 farnaz@kth.se  XXXX XX XX XX Ansvarig för städning och underhåll av lösa inventarier i trianglarna på plan 4 och 5
 
Emma Jarlhäll

emma.jarlhall@hotmail.com
0737 71 41 00 Ansvarig för städning och underhåll av lösa inventarier i trianglarna på plan 4 och 5
  Fanbärare      

Vakant
Fanbärare
(mejl)
XXXX XX XX XX

 
Vakant
Vice fanbärare
(mejl) XXXX XX XX XX  
 
Vakant
Andra vice fanbärare
(mejl)  XXXX XX XX XX  
  Revisorer      
 
Johan Nordstedt
Revisor
nordste@kth.se  XXXX XX XX XX Verksamhetsrevision, ekonomisk revision
  Johan Alvfors    
Revisor
 jalvfors@kth.se  0730 50 37 72
Verksamhetsrevision, ekonomisk revision
  Kontakter Arkitektstudenterna
     
 
Hugo Ahlberg
Kontakt KTH-A
hugoah@kth.se
0703 36 09 50  

Historik

Styrelse 09/10

Johan Alvfors
Ordförande
ordf@arch.kth.se    0730 50 37 72
Representation- och åsiktsfrågor, allmänna frågor, uppdrag
Hugo Ahlberg
Vice ordförande
vordf@arch.kth.se    0703 36 09 50
Medlemsfrågor, THS-kontakt, AS-kontakt
Emilia Jansson Almqvist
Kassör
kassor@arch.kth.se0703 65 05 26
Bidragsansökningar, valnämndsärenden
Johanna Jelinek Boman
Sekreterare 
sekr@arch.kth.se  0704 76 45 55
Dokumentation, beslut, internt arbete
Tove Grönroos
Programansvarig
pas@arch.kth.se 
0706 92 87 79
Studiebevakning, kvalitetsarbete
Hanna Åkerlund
Arbets- och näringsliv
arm@arch.kth.se
0704 37 16 91
Företag, gästföreläsningar, KTH Byggenskap
Jakob Valentin
Lokalansvarig
las@arch.kth.se  
0707 54 75 75
Lokaler, verkstad, digital miljö, studiemiljöärenden
Gustav Vrang
Klubbmästare
kbm@arch.kth.se0707 34 21 56
Fester och social verksamhet

Övriga funktionärer 09/10

 Mottagningsgruppen   
 
Amanda 
Mottagninsansvarig
mottagning@arch.kth.se
Mottagning,
introduktionsveckan
 Jämställdhetsgruppen   

Fanny Wetterrot
Jämnställdhetsansvarig
fanny.wetterrot@gmail.com0730 64 62 96Jämställdhet, diskriminering och studiemiljö
 
Frida Körberg
Jämnställdhetsansvarig
Ansvarig för externa uppdrag
fridakorberg@gmail.com
0702 14 20 67
Jämställdhet, diskriminering och externa uppdrag
 Idrottsgruppen   
 
Adam Hammarstrand
Idrottsansvarig
adamzenica@hotmail.com0708 98 07 41Idrott och tävlingar
 Materialförmedlingen   
 
Anja Nustad
Ekonomiskt ansvarig
anja_nustad@hotmail.com0768 08 35 96Ansvarig för ekonomi, samordning och inköp för materialförmedlingen.
 
Robin Krasse
Ekonomiskt ansvarig
robin_krasse@hotmail.com0705 54 45 80
Ansvarig för ekonomi, samordning och inköp för materialförmedlingen.
 Triangelansvariga   
 
AnnaMaria Berggren Ericsson
fram till trianglarnas ombyggnad
annamaria_berggren@hotmail.com0762 12 19 54
 
 
Maria-Therese Kasantsidou
fram till trianglarnas ombyggnad
kasantsidou@hotmail.com0730 60 70 52
 
 
Farnaz Fazeli
efter trianglarnas ombyggnad
   
  Emma Jarlhäll
efter trianglarnas ombyggnad
emma.jarlhall@hotmail.com
0737 71 41 00 
 Fanbärare   

Martina Engblom
Fanbärare
martinaengblom@hotmail.com0708 76 07 95
 
 
Martin Laiño
Vice fanbärare
martin.laino@gmail.com 0708 98 07 41 
 
Vera Halla
Andra vice fanbärare
vera.halla@live.com  
 Revisorer   
 
Johan Nordstedt
Revisor
nordste@kth.se  
 
[Vakant]
Revisor
   
 Kontakter Arkitektstudenterna
   
 
Hugo Ahlberg
Kontakt KTH-A
hugoah@kth.se
0703 36 09 50 
 
Linnea Zickermann
Kontakt KTH-A
zickerman@hotmail.com
0736 77 16 96
 


Styrelse 08/09
 
Ordförande    Johan Alvfors
 ordf@arch.kth.se  0730 50 37 72
 Representation- och åsiktsfrågor, allmänna frågor
Vice ordförande    Maja Säfström   
 vordf@arch.kth.se  0709 10 43 21  Medlemsfrågor, THS-kontakt, valnämndsärenden
PAS  Jonas Nilsson
 joonnas@gmail.com     0709 88 56 16  Studiebevakning, kvalitetsarbete
Kassör  
 My Sivesson   
 mysivesson@hotmail.com  0707 47 79 88  Bidragsansökningar
Näringsliv  Hanna Åkerblom
 hanna_akerlund@yahoo.se  0704 37 16 91  Företag, gästföreläsningar, KTH Byggenskap
Verkstad&data
 Frej Lind-Holm
 mirolind@hotmail.com    Verkstad och digital miljö
Info&PR  Elenita Borg
 mikaela@borg.st    Information och PR, hemsida
Klubbmästare  
 Hanna Lafveskans  
 hanna_laf@hotmail.com    Bar, fester
Övrig ledamot
 Erik Hedvall
 erik.hedvall@gmail.com  0736 40 25 18  
Övrig ledamot
 Pauline Magnusson

   
_______________________________________________________________________

Aron Heinemann    Info-och PR-ansvarig 08/09                   aronheinemann@gmail.com    0703 27 07 68
Erik Ingvert            vice fanbärare 08/09                           erik_ingvert@hotmail.com
Freja Hillert           vice fanbärare 08/09                           freja@hillert.se
Martin Laiño           Idrottsansvarig HT 09                           martin.laino@gmail.com       0708 98 07 41
Pontus Ljugberg     kontakt arkitektstudenterna 09/10       joniwinter@hotmail.com
Erik Ingvert            kontakt arkitekturstudenterna 09/10    erik_ingvert@hotmail.com    
Comments