หน้าแรก

เว็บไซต์อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ย้ายแล้วที่ ประธานในการดำเนินการก่อสร้าง
ข่วงพระเจ้าล้านนา
(พุทธมณฑลล้านนา) 


อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ
ครอบครัวบัววิรัตน์เลิศ


สถาปนิก      :  ผ.ศ.จุไรพร  ตุมพสุวรรณ
ฝ่ายภูมิทัศน์  :  อาจารย์อำนวย  อินทจักร์
เหรัญญิก      :  ธัญดา  สินรัตนกุล
หัวหน้าช่าง   :  อภิสิทธิ  เลิศจรรยารักษ์

เพลงประจำข่วงพระเจ้าล้านนา :  สถาบันดนตรี ชิค มิวสิค  อคาเดมี่ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรมทางหลวง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
น้ำดื่มตราช้าง


บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด (สาขาปัตตานี)  
โดยคุณภาณี ปิติเจริญกิจ


บริษัท แม่วังสื่อสาร จำกัด


พิธีทำบุญประจำปีสัมภาษณ์ อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ (รายการ วู้ดดี้เกิดมาคุย ออกอากาศวันที่ 19 ส.ค. 52)

สัมภาษณ์ อ.วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ


ดูต่อ 
 
     อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ, วารินทร์, บัววิรัตน์เลิศ, ข่วงพระเจ้าล้านนา, คำขออโหสิกรรม, พุทธมลฑลล้านนา, ล้านนา, โหร คมช. , วิหารหลวงปู่, อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ, วารินทร์, บัววิรัตน์เลิศ, ข่วงพระเจ้าล้านนา, คำขออโหสิกรรม, พุทธมลฑลล้านนา, ล้านนา, โหร คมช. , วิหารหลวงปู่,

ประชาสัมพันธ์

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางพิชิตมาร

วิหารหลวงปู่จะมีพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางพิชิตมาร ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น.

ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาทุกท่านเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้


พิธีสำคัญที่พุทธมณฑลล้านนา 9 ม.ค. 2553

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 07.39 น มีการประกอบพิธีสำคัญที่พุทธมณฑลล้านนา (ข่วงพระเจ้าล้านนา) ดังนี้

- เททองหล่อพระปางรำพึง 1 องค์ และพระประจำวันเกิด 9 องค์ รวม 10 องค์
- บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ 
- ยกช่อฉัตรเจดีย์พุทธมณฑลล้านนา (ข่วงพระเจ้าล้านนา)
- ปลูกต้นไม้ในพุทธศาสนา 108 ชนิด  

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยข่าวประชาสัมพันธ์

 • พิธีสำคัญที่พุทธมณฑลล้านนา 9 ม.ค. 2553 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 07.39 น มีการประกอบพิธีสำคัญที่พุทธมณฑลล้านนา (ข่วงพระเจ้าล้านนา) ดังนี้- เททองหล่อพระปางรำพึง 1 องค์ และพระประจำว ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2552 06:21 โดย Chaiwat Bootchai
 • พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางพิชิตมาร วิหารหลวงปู่จะมีพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางพิชิตมาร ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น.ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาทุกท ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2552 06:19 โดย Chaiwat Bootchai
 • ผลการประกวดกระทง กระทงของข่วงพระเจ้าล้านนาได้อันดับ 3จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
  ส่ง 3 ธ.ค. 2552 06:15 โดย Chaiwat Bootchai
 • งานวันลอยกระทง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข่วงพระเจ้าล้านนาได้ส่งกระทงเข้าร่วมประกวดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
  ส่ง 25 ต.ค. 2552 06:00 โดย Chaiwat Bootchai
 • พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๑๑ น.  ท่านผู้ว่าดิเรกกช  ภณก้อนกลีบ จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์ คร ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2552 05:29 โดย Chaiwat Bootchai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »การดำเนินงาน (ล่าสุด)

 • พิธีทำบุญก่อนเข้าพรรษา ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนดพิธีทำบุญก่อนเข้าพรรษาประจำปีวันที่ 5 ก.ค.52 มีดังนี้   เวลา 7.39 น. พิธีบูชาองค์พญาครุฑาเทวาธิราชเจ้า       8.00 น ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2552 21:58 โดย Chaiwat Bootchai
 • พิธี วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๒
  ส่ง 13 ก.ค. 2552 22:00 โดย Chaiwat Bootchai
 • การจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมทางศาสนา            
  ส่ง 21 เม.ย. 2552 12:36 โดย วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ
 • การก่อสร้างศาลาบาตร การก่อสร้างศาลาบาตรที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเกิด จำนวน 9 องค์                      
  ส่ง 21 เม.ย. 2552 12:34 โดย วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ
 • การก่อสร้างศาลาธรรมและสระอโนดาด การก่อสร้างศาลาธรรมและสระอโนดาด                  
  ส่ง 21 เม.ย. 2552 12:27 โดย วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


คำสอนอาจารย์วารินทร์ (ล่าสุด)

 • การทำบุญ ควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มจากทาน เป็นขั้นแรก เพราะโดยธรรมชาติแล้ว คนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาขัดเกลาจะมีความเห็นแก่ตัวสูง มีความละโมบมาก มุ่งกอบโกยเอาใส่ตัวเป็นหลัก ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2552 10:26 โดย วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ
 • เมื่อมีภัยให้นึกถึงตถาคต คือ "พระพุทธองค์" หากเราประสบเคราะห์กรรม หรือวิบากกรรม หรือเหตุเภทภัย หรือทุกข์ใดๆ ก็ตาม หรือแม้แต่ช่วงที่กำลังจะตาย   ให้เรานึกถึงพระพุทธองค์เสมอ เป็นการน ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2552 10:21 โดย วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ
 • อิทธิฤทธิ์แพ้บุญญฤทธิ์ บุญญฤทธิ์แพ้กรรมฤทธิ์ กรรมฤทธิ์คือผู้กำหนด หากใครเคยทำกรรมไม่ดีไว้ แม้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์ มีอำนาจแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่อาจลบล้างหรือหลบลี้หนีวิบากกรรมอันเป็นผลจากกรรมไม่ดีนั้นไปได้อย่างแน่นอน ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2552 10:20 โดย วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ
 • แก้กรรมไม่ได้ แต่ขออโหสิกรรมได้ หากเราได้ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรอย่างถูกวิธี แล้วเจ้ากรรมนายเวรท่านรับรู้และมีเมตตาให้อภัยเป็นอโหสิกรรมแก่เราได้ กรรมหนักก็จะกลายเป็นกรรมเบา กลายเศษกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเราเพียงเล็กน ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2552 10:18 โดย วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ
 • วัดต้องเป็นของชาวบ้าน ในการทำบุญถวายเงินหรือถวายปัจจัยกับวัด ต้องพิจารณาอย่าให้เกิดเหตุที่ว่า   “เงินจากภายนอก ทำลายสามัคคคีธรรม ระหว่างวัด กับชาวบ้าน”    กล่าวค ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2552 10:15 โดย วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments