Θεματάκια-Αστραπή

Ένα ισότοπο του βαρίου έχει ατομικό αριθμό 56.

Α) Ποιές οι τετράδες κβαντικών αριθμών των ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας;

Β) Πόσα από τα ηλεκτρόνια του έχουν ml=0;

Γ) Αν θέλουμε ένα από τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής του στιβάδας να μεταπηδήσει στην επόμενη στιβάδα, τι μήκους κύματος φωτόνιο πρέπει να απορροφήσει;

Δίνονται: E1 = 2,2.10-18J, h = 6,6.10-34J.sec,     c = 3.108m/secComments