Εκδόσεις

Εδώ θα βρείτε τον κατάλογο των εκδόσεων του φροντιστηρίου.

Οι μαθητές μας αποκτούν τα βιβλία των καθηγητών τους σταδιακά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σύμφωνα με την εξέλιξη κάθε μαθήματος.


Το κόστος τους περιλαμβάνεται στα μηνιαία δίδακτρα και η χρήση τους απαγορεύεται σε καθηγητές και μαθητές που δεν ανήκουν στη δύναμη του φροντιστηρίου μας.