Μία άσκηση φυσικής ... γιά ζέσταμα!

αναρτήθηκε στις 19 Οκτ 2012, 10:45 μ.μ. από το χρήστη Αριστοτέλης Φροντιστήριο Μαρούσι   [ ενημερώθηκε 4 Ιουν 2016, 10:22 π.μ. ]

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου σύμφωνα με την εξίσωση y = 0,2ημ2π( 2t – 2x) (S.I).

α)Nα κατασκευάσετε για τη στιγμή t1 = 3sec τη γραφική παράσταση Κ = f(x) όπου Κ η κινητική ενέργεια των διαφόρων σημείων του μέσου, σε συνάρτηση με τη θέση τους από τη θέση x = 0 έως τη θέση x = 4m.

β) Να υπολογίσετε τις θέσεις των σημείων που τη στιγμή t1 έχουν κινητική ενέργεια ίση με τη δυναμική ενέργεια ταλάντωσής τους.

Comments