Ενημέρωση γονέων

Τρείς φορές μέσα στη σχολική χρονιά το Φροντιστήριο οργανώνει ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών μας.
Τέλη Σεπτεμβρίου ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Γ' Λυκείου.
Μέσα Δεκεμβρίου ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των τριών τάξεων του Λυκείου.
Μέσα Μαρτίου ενημερώνονται επίσης οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των τριών τάξεων του Λυκείου.
Για τις ακριβείς ημερομηνίες των ενημερώσεων προηγείται η αποστολή σχετικής επιστολής.
Προφανώς οι γονείς και κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου μετά από συνεννόηση με την Γραμματεία του Φροντιστηρίου.
Εμφάνιση 0 αντικειμένων
Ταξινόμηση 
 
Εμφάνιση 0 αντικειμένων