Γιατί στον «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»;


Γιατί ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων φροντιστηρίων σε ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Γιατί ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στελεχώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους στο χώρο καθηγητές, που κρατούν σταθερή την πίστη τους στην αξία της μόρφωσης.

Γιατί η Διεύθυνση του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» διδάσκει σε όλα τα τμήματα και παρακολουθεί άμεσα τον κάθε μαθητή ξεχωριστά

Γιατί τα τελευταία 38 χρόνια με τη βοήθεια του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» 7.000 υποψήφιοι πέρασαν τις πύλες των Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών που επιθυμούσαν.

Γιατί ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» αποτελεί πλέον παράδοση στην εισαγωγή υποψηφίων στην Ιατρική και τις
Πολυτεχνικές Σχολές και δύναμη στην Θεωρητική Κατεύθυνση.

 

Comments