Επιστολή προς τους Αναγνώστες

Αγαπητέ Αναγνώστη,

Σκοπός μας δεν είναι μόνο η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών μας στην Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου, αλλά κυρίως η προετοιμασία για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Σχολή της Πρώτης Επιλογής τους.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας και στους τρεις Προσανατολισμούς και οι κατάλογοι των επιτυχόντων μας αποτελούν την καλύτερη απόδειξη του έργου μας. Παράλληλα, η εμπειρία και οι ικανότητες των Καθηγητών μας σε συνδυασμό με τον τρόπο δομής και οργάνωσης του φροντιστηρίου μας δίνουν στους μαθητές μας όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την επιτυχία τους. Για τους παραπάνω λόγους, 37 χρόνια μας εμπιστεύονται τοσο οι αριστούχοι, όσο και εκείνοι οι μαθητές που επιθυμούν να κάνουν την προσωπική τους υπέρβαση.

Μετα τιμής

Η Διεύθυνση του Αριστοτέλη

Comments