Επιστολή προς τους Επισκέπτες

Αγαπητοί Φίλοι,

   Αυτονόητος σκοπός της παρακολούθησης των μαθημάτων στο φροντιστήριο μας είναι η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών μας στην Α’ και Β’ Λυκείου και κυρίως η προετοιμασία στην Γ΄ Λυκείου για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Σχολή της Πρώτης Επιλογής τους.

   Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας και στους τρεις Προσανατολισμούς και οι κατάλογοι των επιτυχόντων μας αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της δουλειάς μας. Παράλληλα, η εμπειρία και οι ικανότητες των Καθηγητών μας σε συνδυασμό με τον τρόπο δομής και οργάνωσης του φροντιστηρίου μας δίνουν στους μαθητές μας όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την επιτυχία τους. Για τους παραπάνω λόγους 39 χρόνια μας εμπιστεύονται τόσο οι αριστούχοι, όσο και εκείνοι οι μαθητές που επιθυμούν να κάνουν την προσωπική τους υπέρβαση.

Μετά τιμής

Η Διεύθυνση του Αριστοτέλη

Comments