Καλεντάρι 2018

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, έναρξη καλοκαιρινών μαθημάτων.

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, λήξη καλοκαιρινών μαθημάτων Α΄και Β΄ Λυκείου.

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, λήξη καλοκαιρινών μαθημάτων Γ΄Λυκείου.

               ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!!

Δευτέρα  27 Αυγούστου 2018, έναρξη διαγωνισμάτων καλοκαιρινής περιόδου (Γ΄Λυκείου).

Δευτέρα 3  Σεπτεμβρίου 2018, λήξη διαγωνισμάτων καλοκαιρινής περιόδου (Γ΄Λυκείου).

Τρίτη  4 Σεπτεμβρίου 2018, έναρξη χειμερινών μαθημάτων για τη Γ΄Λυκείου.

Δευτέρα  3 Σεπτεμβρίου 2018, έναρξη χειμερινών μαθημάτων Α΄και Β΄Λυκείου  και τάξεων Γυμνασίου.