Ημερολόγιο (Calendar)

Τρίτη 21 Ιουνίου 2016, έναρξη καλοκαιρινών μαθημάτων.
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016, λήξη καλοκαιρινών μαθημάτων.
Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016, διαγωνίσματα καλοκαιρινής περιόδου.
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016, έναρξη χειμερινών μαθημάτων.