สินค้า OTOP

ของดีเมืองชัยภูมิ  

ประกอบไปด้วย สินค้าหัตถกรรม อาหาร  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของชาวชัยภูมิเป็นอย่างยิ่ง
                    ชัยภูมิ 
มีสินค้าพื้นเมืองและสินค้าที่ระลึกที่คนต่างถิ่นรู้จักมานานแล้ว นั่นคือ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายพื้นเมือง หมอนสามเหลี่ยม
 ผ้าขิต และสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากผ้าทอมากมาย นอกจากนี้ยังมีไส้กรอกพื้นเมือง รสชาติเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งไม่มีที่ใดเหมือน
เครื่องจักสานต่างๆ ล้วนฝีมือปราณีตน่าใช้ทั้งสิ้น

 

                                                                                     ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าฝ้ายมัดหมี่

ประวัติและการบริหารจัดการ
กลุ่มสตรีบ้านหนองบัวเพวัง ม.4 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มโดยครั้งแรกเป็นกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและดำเนินงานตามขึ้นตอนการผลิตจนได้ ผ้าไหม และต่อมาการผลิตผ้าไหมต้องใช้ระยะเวลานานจึงดัดแปลงมาใช้เส้นด้ายเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าเรียกว่า "ผ้ามัดหมี่โทเร" ซึ่งปัจจุบันก็ได้ผลิตทั้ง ผ้าไหมและผ้าไหมมัดหมี่ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ โดยรวมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและสนับสนุนงบประมาณสร้างโรงเลี้ยงไหมและต่อมาปี พ.ศ.2539 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด (กนภ.) สนับสนุนองค์การสตรี งนประมาณ 25,000 เพื่อจัดซื้อเส้นด้ายและวัสดุในการทอผ้ามัดหมี่โทเร

สภาพการรวมตัว
                         มีการประชุมจัดตั้งเครือขายกลุ่มอาชีพตำบลบ้านโสก ซึ่งสมาชิกกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพทั่วไป มีการประชุดคัดเลือกผลิตภัณฑ์
                     กำหนดรูปแบบการ ผลิต การสร้างเครือข่ายการผลิต และกำหนดราคาในรุปแบบเดียวกัน
                         ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอำเภอบ้านเขว้า
              หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า ชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมฝีมือเยี่ยม ทอด้วยมือ และทุกขั้นตอนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเองโดยตลอด  ตั้งแต่การ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ฟอก ย้อม ทอ บ้านเขว้าเป็นหมู่บ้าน ที่มีชื่อเสียงในการทอผ้าไหม ผ้าขิต อยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ13 กม.บนทางหลวง หมายเลข 225 (
เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกสถานีตำรวจอำเภอ บ้านเขว้า)

หมอนขิด


 ผลิตภัณฑ์ ผ้าไทยพิมพ์ทอง

                    รายละเอียดผลิตภัณฑ์
               
เป็นผ้าที่มีสีสันสวยงาม นำมาตัดชุดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เช่น ชุดสูทร ด้วยช่างมืออาชีพที่มีความพิถีพิถันในการตัดเย็บ
                        
การใช้/ประโยชน์
               
สำหรับสวมใส่ไปงานต่างๆ
                                                                                                     ผลิตภัณฑ์กระติกข้าว                ประโยชน์ที่ได้จากกระติบข้าว
                 1. ใช้บรรจุข้าวเหนียว

                 2. เป็นของชำร่วย

                 3. ประดับตกแต่ง 

                 4. กล่องเอนกประสงค์

                 5. กล่องออมสิน 

                 6. แจกัน

                 7. กล่องใส่ดินสอ


                             หวดนึ่งข้าว
                    หวด ภาชนะนึ่งข้าวเหนียวจากไม้ไผ่
          ความเป็นมา จากวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อันเรียบง่าย ของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีค่านิยมในการรับประทานข้าวเหนียวเป็น      อาหารหลัก อีกทั้งนักคิดค้นหาวิธีการประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการนำเอาวัสดุที่มีในท้องถิ่นราคาถูก หาได้ง่าย และใช้ภูมิปัญญา ที่แฝงไว้ด้วยศิลปะที่น่าทึ่ง เช่น ศิลปะการจักสาน การถักทอ การปั้น แกะสลัก เป็นต้น ทั้งนี้ การประดิษฐ์เครื่องใช้ต่าง ๆ นั้นจะมีขั้นตอนต่อเนื่อง ที่เน้นกระบวนการด้วย หวดนึ่งข้าว ก็เป็นเครื่องใช้อย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชาวบ้านทุกวันจะต้องใช้หวดนึ่งข้าวเป็นประจำ การนึ่งข้าวเหนียวด้วยหวดนั้น นับว่าเป็นวิธีง่ายและสะดวกที่สุด ดังนั้น หวดนึ่งข้าวจึงเป็นเครื่องใช้ ที่ผู้ผลิตสามารถทำรายได้ให้กับครอบครัว โดยทำเป็นอาชีพเสริมได้ เพราะนอกจากจะใช้หวดนึ่งข้าวแล้ว ยังสามารถดัดแปลงหวดเป็นเครื่องใช้อย่างอื่นได้ด้วย เช่น ประดิษฐ์เป็นโคมไฟตกแต่งร้าน ประดิษฐ์เป็นหน้ากากแสดงผีตาโขน และสิ่งอื่นได้อีกมากมาย บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นหมู่บ้านหนึ่ง ที่มีการอนุรักษ์และสืบทอดการสวนหวดนึ่งข้าวมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ถึงแม้ว่าในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ มากก็ตาม หวดนึ่งข้าวก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่


ตะกร้า


ประโยชน์ 
1. ใช้สำหรับใส่ของใช้ เช่น เสื้อผ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือใช้ใส่ของเวลาไป จ่ายตลาด เป็นต้น
 

2. ใช้ตกแต่งบ้าน หรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม
จะเห็นได้ว่าทุกส่วนของต้นมะพร้าวมีประโยชน์ทั้งสิ้น บรรพบุรุษของเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวและสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นลูกหลานคนไทยเราก็ต้องรู้จักสืบทอดศิลปะอันดีงามนี้ไว้และสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อตราบนานเท่านาน
 
หม่ำ และไส้กรอก ชัยภูมิ

หม่ำ และไส้กรอกชัยภูมิ เป็นเมนู อาหารจานโปรดขึ้นชื่อของชาวชัยภูมิมานาน นิยมรับประมานกันทั่วไป ผลิตจากเนื้อวัว หรือหมู ผ่านการบดหมักปรุงรสแล้วยัดเข้าไปในไส้เทียม หรือไส้แท้  มัดเป็นท่อน รอ 3-7 วัน จะมีรสออกเปรี้ยวนิดๆ นำมาทอด ย่าง หั่นเป็นท่อนๆ กินเป็นกับแกล้ม หรือกับข้าวนิยมซื้อเป็นของฝาก

คล็ดลับการทำไส้กรอกอีสาน
คือ การล้างไส้หมู ถ้าล้างไม่ดีจะทำให้มีกลิ่น จึงควรขยำกับเกลือพร้อม ๆ กับขูดเมือกออก และในการใส่กระเทียม หรือพริกไทย อย่ามากเกินไปนะComments