מחוץ לשעות הקבלה מומלץ להשאיר הודעה במשיבון ואנחנו נחזור אליכם 

לחץ לשליחת דואר אלקטרוני

 

08-9266011    :טל

פקס:  9716384-08

.מרכז רננים קומה ב', מכבים

        ?איך מגיעים          

 

:שעות קבלת קהל

  יום א':  11:00-19:00         

יום ב':  15:00-20:00         

יום ג':   11:00-19:00         

 יום ה':  15:00-20:00