L’Associació per a la protecció i difusió del patrimoni de la Ribera del Sió (ARSIO) és una associació sense ànim de lucre que desde començaments de l'any 2008 amb l’objectiu bàsic de fomentar la cultura, vetllar pel patrimoni històric i arquitectònic i donar a conèixer els valors patrimonials dels nostre entorn.

L'ARSIO està constituïda com a associació cultural sense ànim de lucre i està inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

L’àmbit d’actuació territorial es centra bàsicament en la Ribera del Sió, en estreta col·laboració amb altres entitats locals de la zona.

Us recomamen que visiteu:

Activitats
Calendari
Presentació
Comments