Howard Gardner i les Intel·ligències Múltiples

Fins als anys 80 es parlava només d'un tipus d'intel·ligència la qual es calculava a partir d'uns test psicotècnics que es basaven en activitats i preguntes numèriques i logicomatemàtiques. A partir d'aquí s'indicava un número de quoficient intel·lectual i si no sobrepassaves la mitja, no podies ni accedir a fer l'actual batxillerat per optar a la Universitat. 

Fins que l'any 1983, Gardner va redefinir aquest concepte:
La intel·ligència s'ha d'entendre com una capacitat, la qual permet ser modificable i dinàmica amb el temps, i no només existeix una sinó pot ser també la barreja. Fins ara s'han descobert 8.



Comments