ВИПУСК 14-15 (2018)

ВИПУСК 14-15, 2018 (одним файлом)

Товбич В. В.

Ковальський Л. М.

Черкес Б. С.  

Слєпцов О. С.

Слєпцов О. С., Ніканоров С. О., Горіна А. О., Горова Ю. О., Пивоваренко О. В., Адаменко М. В. Особливості виконання курсового проекту студентами архітектурного факультету КНУБА на першому курсі «Перспектива пам’ятки архітектури»

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ

Ушаков Г. Н. Організаційно-методичні підходи в діяльності кафедри Основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА під керівництвом д.арх., професора О. С. Слєпцова

Шевцова Г. В. Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення

Слепцов О. С., Алимадад Солтани Али Особенности развития и влияние древней религии зороастризма на архитектуру рынков и базаров в Иране

Белоусько А. Ю. Устойчивое развитие. Определение понятия и перспективы развития

Данилов С. М. Демографический аспект развития умных городов

Северіна О.С., Олійник Т.А. Шлях до вічності

Полубок А. П. Композиційні основи синтезу мистецтв

Рубан Л. І. Декоративні особливості феномену «води» для сучасної архітектурно-ландшафної організації територій: вивчення газоподібного стану

Новосельчук Н. Є. Спадкоємність історичних стилів в інтер’єрі

Новосельчук Н. Є., Павлова В. В. Колірна естетика інтер'єрів центрів дитячої творчості

Дубинський В. П., Несен А. А. Еволюція формування візуально-комунікаційного середовища сучасного міста

Олешко О.П., Петровська Ю.Р. Використання елементів фітодизайну при формуванні інтер'єрів центрів коворкінгу

Топорков В. Г., Матіїва К. В. Smart-квартири – сучасний тренд

Топорков В. Г., Павленко В. С. Експресія як засіб підвищення виразності архітектурної форми

Лещенко Н. А. Модель ревалоризації історичного центру смт. Меджибіж

Шевченко Л. С., Возгорьков С. І. Особливості формування адаптивного житлового середовища

Гнатюк Л. Р. Трансформації сакрального простору мечеті - кафедрального собору Кордови

Скоробогатько О. В. Фактори формування архітектурного партеру сучасного міста

Покладок О.В. Теоретичні основи архітектурно-урбаністичного розвитку рекреаційних територій приміських зон

Бондаренко К. Э., Поминчук М. В. Евро-американский опыт консалтинга в архитектурной деятельности

Tian Rui,Li Shuan Краткий анализ холодных земель Китая. Практическая реализация снежно-ледового городского ландшафта

Чернявський В. Г. Засоби архітектурно-художньої кераміки при формуванні внутрішнього середовища закладів громадського обслуговування

Дерябіна О. О., Антоненко Н. В. Архітектура залізничних вокзалів в творчості М.С. Луцького та Є.А. Лимаря

Уренев В.П., Савицкая О. С. Актуальные векторы архитектурно-художественного образования на современном этапе

Савицкая О. С., Любимова Е. Д. Архитектурно градостроительные особенности исторической среды Одессы

В.Л. Глазырин Многофакторная оценка ресурсного потенциала при разработке генеральных планов приморских городов (на примере Одессы)

Бородкіна І. М. Хрещення Київської Русі

Діденко К. В. Житловий будинок «Слово» (1927-1930)

Волошин О. В. Формоутворення, як система в архітектурі авангарда 1920-30-х років ХХ століття

Веприцька К. Д. Становлення архітектурної археології: історія та сьогодення

Горіна А.О., Горова Ю.О., Безверха Ю.О., Семенчук Т.А. Історія зведення та особливості архітектури будинку Міхала Підгорського

Повар М. О., Давидов А. М. Історико-культурні та стильові особливості громадських будівель в роботах студентів НАОМА 1960-1980-х років

МІСТОБУДУВАННЯ

Ладнюк М. І. Ландшафтний дизайн репрезентативних прибудинкових територій історичного міста

Габрель М. М. Вимоги до діяльності та підготовки фахівця-урбаніста

Горіна А. О. Особливості планувальних рішень сучасних іподромів. Частина І

Киселёв В. Н., Киселёва А. В. Принципы архитектурно- ландшафтной реновации исторических центров городов

Беликова М. В., Москаленко Е. В. Современные тенденции реновации сложившейся жилой застройки

Kysil Svitlana Modern methods of landscaping architectural environment of transport buildings exemplified by the multistory parking garages

Агєєва Г. М. Містобудівна практика використання колишніх військових об’єктів

Ідак Ю. В., Лукащук Г. Б. Морфологічна різноманітність рослин як основа для вивчення структури міста (частина І: морфологічні характеристики планувального каркасу міста)

Мещерякова О. М. Методи дослідження міської рекреації

Ковальська О.Є. Інтеграція сучасних пішохідних просторів в історичну тканину міста (в історичні зони)

Халин В. В. Градостроительная типология портовых городов

Халін В. В. Негативні і позитивні чинники на межі інтерфейсу «місто-порт»

Шостак А. С. Понятие «адаптивного потенциала» в процессе формирования безбарьерного городского пространства

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Дмитрiк Н. О., Семенько А. А. Сучасний досвід проектування дитячих реабілітаційних центрів  

Резга Куідер Канонічні основи ісламської архітектури і їх вплив на формування архітектури мечетей

Весна А. В. Циклічність активності концептуальної творчості в архітектурі (гіпотеза)

Шевчук О. С. Перспективи сучасних композиційних будівельних матеріалів з деревини у світовій практиці

Жовква О. І. Особливості проектування boutique hotels (особливих готелів)

Івашко О. Д. Обгрунтування можливості ревіталізації непрацюючих підприємств під нову функцію (на прикладі колишнього пивоварного заводу Ріхерта на вул. Фрунзе,35)

Мещеряков В. М., Слєпцов О.С. Типи відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини на прикладі відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору

Ноговицына Т. В., Истомина В. С. Исследование тенденций архитектурно-пространственной организации современных струденческих досуговых центров

Рижкова К. Г. Лабораторія майбутнього. Шляхи розвитку

Савчук А. І. Основні поняття і терміни в новій дерев’яній рекреаційній архітектурі Карпатського регіону

Ковальський Л., Павленко О. Еволюція закладів архітектурно -художньої освіти

Зaпopoжeць X. P., Кpaвчeнкo I. Л. Oсoбливoстi пpoeктувaння бaгaтoпoвepxoвиx житлoвиx кoмплeксiв з oбслугoвувaнням

Агєєва Г. М., Вент О. В. Реконструкція архітектурного середовища аеропортів

Броннiкова С. С. Сучасні теденції в формуванні рекреаційних просторів у багатофункціональних громадських комплексах

Рябець Ю. С. Проблеми фізіологічної відповідності архітектурного середовища

Кантаурова Н. А. Досвід проектування і будівництва реабілітаційних центрів для онкохворих дітей в країнах світу

Серьогін Ю. І. Екологічні аспекти проектування заводу керамічних будівельних виробів за сучасною технологією

Шашкіна С. В., Самойлович В. В. Деякі аспекти використання енергозберігаючих технологій в проектуванні

Брідня Л. Ю. Будівництво і реконструкція центрів первинної медичної допомоги в об’єднаних територіальних громадах України

Шулик В. В., Обідний О. Б. Про типологічні основи формування центрів громадської безпеки об’єднаних громад

Кащенко Т. О., Березова Л. А. Гнучкі архітектурно-планувальні рішення навчальних секцій шкіл

Гнат Г. О., Васьків Т. O. Перспективи міні-квартир на ринку житла

Єжова О. І. Архітектурні тенденції 2017 року

Єжова О. І. Сучасні тенденції в архітектурі та їх вплив на суспільство

Єжова О. І. Концепції хмарочосів майбутнього

Яровая Л. И. Расширение инфраструктуры в рамках модернизации функционально-планировочной организации музеев

Крижановська Н. Я., Буханова К. С. Проблеми та завдання розвитку архітектурно-містобудівної інфраструктури Харківського регіону

Алджад Р. М. Особливості розвитку житлової політики в лівії у 2-ій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст.

Захаревская Н. С., Снядовская Т. Ю. Современные тенденции в развитии архитектуры образовательных хабов

Зенькович Н. Г. Оcобливості еволюції сучасних кінотеатрів

Малишенко О. А., Пекер А. Й. Комунальне житло нового типу, як відповідь на сучасні соціально-економічні проблеми

Гуменник І.В. Принципи та засоби архітектури в типології ландшафтних театрів України ХХІ століття

Comments