Sambad

sammas ehk kolonn

Kivist, puust või metallist iseseisev või seinaga seotud vertikaalne toend. Klassikaline sammas koosneb kapiteelist, tüvesest ja baasist (v.a. dooria order); ümmargune tüves koosneb monoliididst või silinderjatest osadest (nummis). Sammas on sile või püstrihvade ehk kannelüüridega, mille arv orderites on kindlaks määratud (18-24). Kapiteel ja baas erinevad vastavalt orderile. Sageli on samba all postamendist ja plindist koosnev pjedestaal.


Erinevad sambatüübid:

eendsammas
Müüriseinaga vaid osaliselt ühendatud sammas.

paarissammas
Ühise alus- või katteplaadiga paarikaupa asetatud sambad.

poolsammas
Müüriga seotud sammas, mis ulatub seinapinnast välja umbes poole tüvese ulatuses.

seinasammas
Ulatub seinapinnast välja veerandi, poole või kolmveerandi tüvese ulatuses.

vabasammas
Tüves seisab vabalt, eraldatuna müüripinnast.

Erinevad sambastiilid:

atlant ehk atlas
Mehekujuline tugisammas, mille nimetus pärineb kreeka mütoloogiast titaan Atlase järgi, kes kandis taevavõlvi.


bestiasammas
Sammas või piilar, mille tüves on moodustatud läbipõimunud loomade (harvem inimeste) kujutistest.


egiptuse sammas
Ümmarguse baasiga sammas, dekoeeritud stiliseeritud taimemotiividega või kaunistatud piltkirjadega: lootossammas, palmsammas, papüürussammas, protodooria sammas, obelisk. Esineb ka figuraalseid kapiteele.


karüatiid
Skulpturaalne, maani rõivais seisvat naist kujutav sammas või piilar.


keerdsammas
Spiraalikujulise tüvesega sammas.


kolonett
Väike dekoratiivne sammas.


kreeta sammas, ka minose sammas
Kreeta ja mükeene arhitektuuris esinev allapoole aheneva tüvesega ja padjataolise kapiteeliga sammas.


Rusteeritud sammas
Tüvesel vahelduvad siledad või rusteeritud kiviplokid.


Saalomoni sammas
Väänd- või spiraalsammas, nime saanud Jeruusalemma Saalomoni templi järgi, kust legendi kohaselt olevat toodud selline sammas Rooma vanasse Püha Peetri kirikusse
Atlant

Foto autor: Staro1
Allikas: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lrdetail.jpg

Egiptuse sambakapiteelid
Allikas: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lepsius-Projekt_tw_1-2-108.jpg

Karüatiid

Foto autor: Thermos
Allikas: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Porch_of_Maidens.jpg

Saalomoni sammas

Foto autor: Deosringas
Allikas: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esgl%C3%A9sia_Parroquial_de_l%27Assumpci%C3%B3,_Vinar%C3%B2s-17.JPG

sambaosad

1.
kapiteel

Dekoreeritud ülaosa, millele toetub talumi vahendusel talastik, kaar või võlv. Kapiteeli kujus ja dekooris avalduvad eri ajastutele iseloomulikud jooned.

2. tüves
Harilikult ümmargune, ülasuunas ahenev, kapiteeli ja baasi vaheline osa.

3. baas
Jalam, mis moodustab ülemineku samba alusplaadilt tüvesele.

4. abakus
Kapiteeli nelinurkne katteplaat.

5. ehhiin
Dooria, joonia ja toskaana kapiteeli ümmargune padjataoline osa, mis asub samba tüvese ja abakuse vahel.

6. vahevööt
Kitsas rõhtne liist, mis eraldab samba tüveseosa kapiteelist ja baasist.

7. entaas
Antiiksamba tüvese allosa kerge paisutus, millega püüti saavutada nii esteetilist kui ka optilist tasakaalu ning teha nähtavaks samba kandev funktsioon.

8. plint
Harilikult nelinurkne baasi all paiknev lame kiviplaat.

kapiteelitüübid

bütsantsi kapiteel
Tugevasti stiliseeritud taimornamendiga kaunistatud kapiteel. Alaliigid on trapets-, korv- ja voltkapiteel.

figuurkapiteel
Inimesi, loomi, fantastilisi olendeid, taimi jms. kujutavate skulpturaalsete kaunistustega kapiteel. Figuurid moodustavad sageli süžeelisi tervikuid ja ikonograafilisi tsükleid mitme kapiteeli ulatuses.

joonia kapiteel
Joonia orderi samba kapiteel, mille olulisteks tunnusteks on kaks voluutidega rullpadjandit ning ehhiin munavöödi ja astragaaliga.

karikkapiteel
Karikakujuline kapiteel hilisromaanikas ja gootikas, mille alaliigid on lehtkapiteel ja pungkapiteel.

korintose kapiteel
Korintose orderi samba kapiteel, mille oluliseks tunnuseks on 1-2 püstiste akantuselehtede rida.

kuupkapiteel ehk täringkapiteel ehk vürfelkapiteel
Lihtsamaid kapiteeliliike, millel kiviploki neli alumist nurka on ümardatud moodustades sujuva ülemineku ruudult ringile.

pärsia kapiteel ehk härjapeakapiteel
Kahe stiliseeritud, seljaga vastamisi asetatud härja või ükssarviku pea kujuline kapiteel.