Esileht


Käesolev õpiobjekt „Arhitektuuri ajaloo mõisted“ annab ülevaate olulisematest mõistetest, stiilidest ning vooludest arhitektuuri ajaloos.

Antud õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppijate erialase terminoloogia kasutuse oskust kogu kursuse vältel, andes neile võimaluse igal ajal oma teadmisi kontrollida ja kinnistada. Õpiobjekt aitab õppijatel paremini orienteeruda ka arhitektuuri ajaloo perioodides.

Sihtgrupp: õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks puit- ja kiviehitiste restaureerimise õpilastele, kes õpivad ehituserialade riikliku õppekava järgi.

Õpiväljundid: õppija oskab seostada erinevaid kunstiliike arhitektuuriga, kasutab erialast terminoloogiat ning orienteerub arhitektuuri ajaloo perioodides

Koostaja: Mari Kivi
Hiiumaa Ametikool 2013