Zarząd

Zarząd organizacji ArgDiaP obejmuje pięć funkcji: przewodniczącego, wice-przewodniczącego, sekretarza administracyjno-finansowego, koordynatora, oraz osoby odpowiedzialnej za współpracę. Rola przewodniczącego i wice-przewodniczącego obejmuje opracowywanie strategii dla działań ArgDiaPu jako organizacji, która ma skutecznie wspierać społeczność badaczy argumentacji w Polsce. Sekretarz jest odpowiedzialny za  kwestie związane z finansami i procesami administracyjnymi. Koordynator czuwa nad sprawną komunikacją między zarządem i wydziałami organizacji. Osoba zajmująca się współpracą wspiera proces tworzenia sieci kooperacji.

W kwietniu 2015, pięć osób przyjęło odpowiedzialność za funkcje Zarządu na najbliższe dwa lata:
  • Przewodnicząca: Katarzyna Budzyńska, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
  • Wice-przewodniczący: Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
  • Sekretarz administracyjno-finansowy: Tomasz Żurek, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  • Koordynator: Marcin Selinger, Uniwersytet Wrocławski
  • Współpraca: Marcin Koszowy, Uniwersytet w Białymstoku