Szkoła IGSAR

Od 2013, ArgDiaP organizuje kilkudniowe kursy w ramach szkoły dla doktorantów IGSAR: Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric