Pragmatics and Dialectics of Argument
K. Budzyńska, F. H. van Eemeren, M. Koszowy (2014, red.)
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 36(49)

Trzeci numer argumentacyjnej serii ArgDiaPu poświęcony jest pragmatyce i dialektyce argumentacji. Zapraszamy do lektury.

Spis treści
Część I: Speech Acts and Arguments
Część II: Argumentation in a Dialogue
Część III: Discussion Papers