Publikacje

ArgDiaP koordynuje kilka inicjatyw wydawniczych, które mają na celu upowszechnienie, z jednej strony, współczesnej teorii argumentacji w Polsce, a z drugiej -- polskich badań argumentacji wśród społeczności międzynarodowej.