Numery specjalne czasopism

ArgDiaP redaguje wydania specjalnych numerów czasopism. W 2014 roku, wydaliśmy numer czasopisma Argumentation, który położył podwaliny programu badawczego Polskiej Szkoły Argumentacji. Obecnie przygotowujemy specjalny numer czasopisma Logic and Logical Philosophy.