Działy

Działalność organizacji ArgDiaP jest koordynowana przez cztery działy: nauki, komunikacji, studiów licencjackich i studiów podyplomowych. Dział naukowy odpowiedzialny jest za wspieranie najlepszych praktyk i standardów w badaniach argumentacji w Polsce. Dział komunikacji ma na celu zarządzanie skuteczną wymianą pomysłów w ramach organizacji ArgDiaP oraz wśród polskiej i międzynarodowej społeczności badaczy. Dwa działy odpowiedzialne są za wspieranie młodego pokolenia polskich uczonych -- na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich.

W kwietniu 2015 roku, cztery osoby
przyjęły odpowiedzialność za funkcje poszczególnych działów na najbliższe dwa lata:
  • Dział Nauki: Magdalena Kacprzak, Politechnika Bialostocka
  • Dział Komunikacji: Kamila Dębowska-Kozłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dział Studiów Magisterskich: Bartłomiej Skowron, Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej & Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Dział Studiów Doktoranckich: Mariusz Urbański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu