Edukacja

ArgDiaP ma na celu wspieranie edukacji młodego pokolenia polskich naukowców. Obecnie organizujemy szkołę doktorancką IGSAR, która poprzedza konferencje ArgDiaP.