Nowy Zarząd

posted 31 Jan 2018, 11:11 by Arg Diap55   [ updated 1 Feb 2018, 02:08 ]

ArgDiaP ma nowy zarząd! Przewodniczący: Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wice-przewodniczący: Marcin Koszowy, Uniwersytet w Białymstoku.

ArgDiaP 2017: ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ODCZYTÓW

posted 1 Jun 2017, 07:57 by Arg Diap55   [ updated 18 Jun 2017, 17:37 ]

W dniach 25–26 października 2017 w Lublinie odbędzie się kolejna piętnasta konferencja ArgDiaP.  W przeddzień konferencji 24 października 2017 odbędą się warsztaty z zakresu argumentacji i krytycznego myślenia dla uczniów szkół średnich, studentów wszystkich kierunków oraz doktorantów. Zachęcamy do składania propozycji odczytów do 1 września 2017.

ArgDiaP 2016: ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ODCZYTÓW

posted 1 Jun 2017, 07:54 by Arg Diap55   [ updated 11 Aug 2017, 06:02 ]

W dniach 7-8 września 2016 w Poznaniu odbędzie się kolejna konferencja ArgDiaP. Zachęcamy do składania propozycji odczytów do 30 czerwca 2016. Po konferencji przygotowany zostanie specjalny numer czasopisma Logic and Logical Philosophy.

ArgDiaP 2015: ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ODCZYTÓW

posted 8 Jun 2015, 08:06 by Arg Diap55   [ updated 1 Jun 2017, 07:51 ]

Uprzejmie przypominamy, że w dniach 20–21 listopada 2015  odbędzie się kolejna konferencja ArgDiaP.  Miło nam poinformować, że gośćmi tegorocznej konferencji będą:
W przeddzień konferencji 19 listopada 2015 odbędą się warsztaty z zakresu argumentacji i krytycznego myślenia dla uczniów szkół średnich, studentów wszystkich kierunków oraz doktorantów.

Zachęcamy do składania propozycji odczytów do 1 października 2015
Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

ArgDiaP 2015

posted 29 Apr 2015, 13:12 by Arg Diap55   [ updated 29 Apr 2015, 13:14 ]

Serdecznie zapraszamy do brania udziału w konferencji ArgDiaP 2015, która będzie poświęcona szeroko rozumianym racjonalnym aspektom zagadnienia oceny siły argumentów. Celem konferencji jest ustalenie wątków, wokół których mogłaby się krystalizować spójna metodologia służąca integracji badań nad argumentacją prowadzonych w Polsce i na świecie. Konferencja wraz z debatą panelową pomyślana jest jako element szerszej dyskusji nad programowymi podstawami Polskiej Szkoły Argumentacji, pierwsze rezultaty której zawiera artykuł „The Polish School of Argumentation: A Manifesto”, podpisany przez 55 polskich uczonych. 

Obradom towarzyszyć będą warsztaty krytyczno-logiczne pt. „Siła argumentacji”, adresowane do studentów i doktorantów oraz uczniów szkół licealnych.

Więcej szczegółów dotyczących spotkania znajduje się tutaj.

MET-ARG 2014 Pierwsze Międzynarodowe Warsztaty Metodologii Badań Argumentacji Prawniczej

posted 2 Oct 2014, 10:56 by Arg Diap55   [ updated 2 Oct 2014, 10:56 ]

Serdecznie zapraszamy do udziału w  Pierwszych Międzynarodowych Warsztatach Metodologii Badań Argumentacji Prawniczej MET-ARG 2014. Które odbędą się przy konferencji JURIXCelem warsztatów jest stworzenie platformy do wymiany idei dotyczących metodologii badań argumentacji prawniczej z trzech perspektyw: teorii prawa, teorii argumentacji i sztucznej inteligencji.

Więcej informacji: tutaj.

12ty ArgDiaP: ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI WYSTĄPIEŃ

posted 31 Jan 2014, 09:39 by Arg Diap55   [ updated 3 Feb 2014, 05:52 ]

Serdecznie zapraszamy do udziału w 12tej konferencji ArgDiaP oraz 2giej edycji szkoły dla doktorantów IGSAR. Wydarzenia będą poświęcone rozpoznawaniu struktur argumentacyjnych w języku naturalnym.

Streszczenia wystąpień powinny zostać przesłane w formacie PDF przez stronę EasyChair do dnia 7 kwietnia 2014. Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień w ramach głównej sesji (500-700 słów) oraz w ramach sesji studenckiej (300-500 słów). Decyzja na temat akceptacji zgłoszeń zostanie przesłana do dnia 28 kwietnia 2014. Po zakończeniu konferencji prelegenci będą mogli zgłosić pełne teksty wystąpień w planowanym numerze specjalnym w argumentacyjnej serii czasopisma Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (wyd. de Gruyter). Planuje się również publikację pełnych tekstów wystąpień z sesji studenckiej - szczegóły dotyczące miejsca publikacji zostaną podane w późniejszym terminie.

12-ta konferencja ArgDiaP i 2-ga szkoła IGSAR odbędą się w Warszawie w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Organizacja obu wydarzeń otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Działalność Upowszechniająca Naukę" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


---

Goście specjalni (osoby, które dotychczas potwierdziły udział)

- Prof. Fabio PaglieriIstituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Rome (Włochy)
- Prof.  Andrea RocciIstituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica, Universita della Svizzera Italiana, Lugano (Szwajcaria)
- Prof. Patrick Saint-Dizier, Computational Linguistics and Logic Programming, Institut de Recherches en Informatique de Toulouse IRIT (Francja)

---

Ważne daty

- Zgłoszenie streszczeń:      7 kwietnia
- Informacja o akceptacji:     28 kwietnia
- Ostateczne wersje streszczeń: 5 maja
- Wczesna rejestracja:          5 maja
- Późna rejestracja:              19 maja
- Szkoła IGSAR:                   21-24 maja
- Konferencja ArgDiaP:        23-24 maja

---

Więcej informacji na stronie 12tej konferencji ArgDiaP

11ty ArgDiaP: ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA I REJESTRACJI UDZIAŁU

posted 18 Oct 2013, 07:33 by Arg Diap55   [ updated 3 Feb 2014, 05:53 ]

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji w 11tej konferencji ArgDiaP poświęconej dyskusji nad stanem badań problematyki argumentacji i komunikacji w Polsce. Uczestnicy dyskusji zostaną zaproszeni do współautorstwa artykułu "Manifesto" otwierającego przygotowywany numer specjalny czasopisma "Argumentation" (wyd. Springer, vol. 3 2014) - numeru poświęconego "Polish School of Argumentation".

---

Goście specjalni (osoby, które dotychczas potwierdziły udział)

- dr hab. Barbara Bogołębska (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ)
- dr hab. Andrzej Grabowski (Katedra Teorii Prawa & Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ)
- dr hab. Paweł Kawalec (Katedra Metodologii Filozofii KUL & Komitet Naukoznawstwa PAN)
- prof. Jakub Z. Lichański (Instytut Polonistyki Stosowanej UW & Polskie Towarzystwo Retoryczne)
- prof. Witold Marciszewski (Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB)
- prof. Piotr Stalmaszczyk (Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ)
- dr Maria Załęska (Wydział Neofilologii UW & przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego)

---

Ważne daty

- Rejestracja uczestnictwa: do 21 października 2013
- Konferencja ArgDiaP: 25-26 październik 2013

---

Rejestracja

Uczestnictwo w 11tej konferencji ArgDiaP jest bezpłatne, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa, przesyłając do dnia 21 października mail do Pani Anny Sawickiej na adres: asawicka@pjwstk.edu.pl.

---

Więcej informacji na stronie 11tej konferencji ArgDiaP

11ty ArgDiaP

posted 23 Sep 2013, 07:39 by Arg Diap55   [ updated 3 Feb 2014, 05:53 ]

Serdecznie zapraszamy na 11tą konferencję ArgDiaP poświęconą dyskusji nad stanem badań problematyki argumentacji i komunikacji w Polsce. Konferencja odbędzie się 25-26 października w IFiS PAN w Warszawie. Do 9 października można zgłaszać propozycje wystąpień. Organizatorem spotkania jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Gospodarzem jest zespół badawczy formalnej retoryki stosowanej ZeBRaS.

Więcej szczegółów dotyczących spotkania znajduje się: tutaj.

CFP: nowy numer specjalny "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric"

posted 5 Feb 2013, 07:09 by Arg Diap55   [ updated 3 Feb 2014, 06:08 ]

Ten specjalny numer poświęcony pragmatyce i dialektyce argumentacji jest trzecim z serii tomów poświęconych argumentacji wydawanych przez czasopismo Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Czasopismo objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki oraz znajduje się na liście ERiH. Redaktorami najbliższego numeru specjalnego są dr Budzyńska (IFiS PAN), prof. van Eemeren (University of Amsterdam) i dr Koszowy (UwB). Termin zgłaszania artykułów upływa 30 czerwca 2013. Data publikacji numeru planowana jest na grudzień 2013. Szczegółowe informacje znajdują się w oficjalnym call for papers.

1-10 of 14