ArgDiaP:
Argumentacja, Dialog, Perswazja
 

NOWE [pazdziernik 2014]: Zaproszenie do udziału w warsztatach MET-ARG 2014: The 1st International Workshop for Methodologies for Research on Legal Argumentation: 10 grudnia 2014, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (współorganizowane z JURIX 2014 i CMNA 2014)

*****

Witamy na stronie ArgDiaP - inicjatywy poświęconej zagadnieniom argumentacji, dialogu i perswazji. Naszym głównym celem jest zachęcenie do interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej procesów komunikacyjno-poznawczych, oraz popularyzacji tematyki związanej z teorią argumentacji w polskim środowisku akademickim.

Ustanowiona w 2008 roku, inicjatywa ArgDiaP jest konsekwencją współpracy członków Zespołu Badawczego Formalnej Retoryki Stosowanej ZeBRaS. Od tego czasu, w ramach ArgDiaPu organizowane są cykle konferencyjne jednodniowych spotkań odbywających się dwukrotnie w ciągu roku. Konferencje przyciągają stałe grono badaczy i studentów z całej Polski oraz z zagranicy. Inicjatywa ArgDiaP wspiera również kilka projektów badawczych oraz inicjatyw wydawniczych dotyczących zagadnień argumentacji, dialogu i perswazji.

ArgDiaP prowadzi listę dyskusyjną, na której ogłaszane są informacje o bieżących wydarzeniach związanych z polskim środowiskiem argumentacyjnym. Szczegóły dotyczące sposobu zapisywania się na listę znajdują się w zakładce "lista dyskusyjna".