Witamy na
stronie organizacji ArgDiaP - ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej argumentacji, dialogowi i perswazji. Zainicjowana w 2008 roku, dostarcza ona platformy ułatwiającej współpracę i wspierającej badania argumentacji w Polsce, w szczególności badania Polskiej Szkoły Argumentacji. Szkoła integruje różnorodne dyscypliny i instytucje w całej Polsce, gdzie badacze zainteresowani są zrozumieniem zjawiska siły argumentu. W ostatnim czasie, pięćdziesięciu pięciu autorów (Budzyńska i in. 2014) sformułowało manifest określający podstawę programu badawczego Szkoły.

Organizacja ArgDiaP dąży do realizacji powyższych celów poprzez kilka aktywności. Przede wszystkim organizujemy wydarzenia, na których badacze argumentacji reprezentujący różne dyscypliny mają okazję do wymiany poglądów. Podstawowym wydarzeniem są konferencje ArgDiaP, które prowadzimy od 2008 roku w polsko- i angielsko-języcznych edycjach. Wspieramy inicjatywy wydawnicze takie jak seria w kategorii czasopism oraz seria w kategorii książek (która zostanie zainicjowana wkrótce), jak również specjalne numery czasopism takich jak Argumentation i Informal Logic. ArgDiaP koordynuje również działania w zakresie edukacji, takie jak szkoła doktorancka IGSAR, mające na celu wspieranie młodego pokolenia polskich badaczy.Bieżące wiadomości
  • Nowy Zarząd ArgDiaP ma nowy zarząd! Przewodniczący: Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wice-przewodniczący: Marcin Koszowy, Uniwersytet w Białymstoku.
    Posted 1 Feb 2018, 02:08 by Arg Diap55
  • ArgDiaP 2017: ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ODCZYTÓW W dniach 25–26 października 2017 w Lublinie odbędzie się kolejna piętnasta konferencja ArgDiaP.  W przeddzień konferencji 24 października 2017 odbędą się warsztaty z zakresu argumentacji i krytycznego myślenia dla uczniów szkół średnich, studentów wszystkich kierunków oraz doktorantów. Zachęcamy do składania propozycji odczytów do 1 września 2017.
    Posted 18 Jun 2017, 17:37 by Arg Diap55
Showing posts 1 - 2 of 14. View more »