Witamy na
stronie organizacji ArgDiaP - ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej argumentacji, dialogowi i perswazji. Zainicjowana w 2008 roku, dostarcza ona platformy ułatwiającej współpracę i wspierającej badania argumentacji w Polsce, w szczególności badania Polskiej Szkoły Argumentacji. Szkoła integruje różnorodne dyscypliny i instytucje w całej Polsce, gdzie badacze zainteresowani są zrozumieniem zjawiska siły argumentu. W ostatnim czasie, pięćdziesięciu pięciu autorów (Budzyńska i in. 2014) sformułowało manifest określający podstawę programu badawczego Szkoły.

Organizacja ArgDiaP dąży do realizacji powyższych celów poprzez kilka aktywności. Przede wszystkim organizujemy wydarzenia, na których badacze argumentacji reprezentujący różne dyscypliny mają okazję do wymiany poglądów. Podstawowym wydarzeniem są konferencje ArgDiaP, które prowadzimy od 2008 roku w polsko- i angielsko-języcznych edycjach. Wspieramy inicjatywy wydawnicze takie jak seria w kategorii czasopism oraz seria w kategorii książek (która zostanie zainicjowana wkrótce), jak również specjalne numery czasopism takich jak Argumentation i Informal Logic. ArgDiaP koordynuje również działania w zakresie edukacji, takie jak szkoła doktorancka IGSAR, mające na celu wspieranie młodego pokolenia polskich badaczy.

ArgDiaP prowadzi listę dyskusyjną, na której ogłaszane są informacje o bieżących wydarzeniach związanych z polskim środowiskiem argumentacyjnym. Szczegóły dotyczące sposobu zapisywania się na listę znajdują się w zakładce "lista dyskusyjna".


Bieżące wiadomości
  • ArgDiaP 2015: ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ODCZYTÓW Uprzejmie przypominamy, że w dniach 20–21 listopada 2015  odbędzie się kolejna konferencja ArgDiaP.  Miło nam poinformować, że gośćmi tegorocznej konferencji będą:Janusz Czelakowski, Uniwersytet OpolskiAndrzej Grabowski, Uniwersytet JagiellońskiJerzy Pogonowski, Uniwersytet im. Adama MickiewiczaKrzysztof Szymanek, Uniwersytet ŚląskiW przeddzień konferencji 19 listopada 2015 odbędą się warsztaty z zakresu argumentacji i krytycznego myślenia dla uczniów szkół średnich, studentów wszystkich kierunków oraz doktorantów.Zachęcamy do składania propozycji odczytów do 1 października 2015. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
    Posted 10 Sep 2015, 00:46 by Arg Diap55
  • ArgDiaP 2015 Serdecznie zapraszamy do brania udziału w konferencji ArgDiaP 2015, która będzie poświęcona szeroko rozumianym racjonalnym aspektom zagadnienia oceny siły argumentów. Celem konferencji jest ustalenie wątków, wokół których mogłaby się krystalizować spójna metodologia służąca integracji badań nad argumentacją prowadzonych w Polsce i na świecie. Konferencja wraz z debatą panelową pomyślana jest jako element szerszej dyskusji nad programowymi podstawami Polskiej Szkoły Argumentacji, pierwsze rezultaty której zawiera artykuł „The Polish School of Argumentation: A Manifesto”, podpisany przez 55 polskich uczonych. Obradom towarzyszyć będą warsztaty krytyczno-logiczne pt. „Siła argumentacji”, adresowane do studentów i doktorantów oraz uczniów szkół licealnych.Więcej szczegółów dotyczących spotkania znajduje się tutaj.
    Posted 29 Apr 2015, 13:14 by Arg Diap55
Showing posts 1 - 2 of 11. View more »