Hyrje

Email: areti.bojaxhiu@fshn.edu.al 

Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “ E-service providing”

Zyra
Godina C, Kati 1
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës