Hyrje

Email: areti.bojaxhiu@fshn.edu.al

Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “ E-service providing”

Zyra

Godina C, Kati 1

Departmenti i Informatikës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës