บ้านเรือนไทย

ประวัติบ้านทรงไทย
ความจริงแล้วบ้านทรงไทยในตำราฮวงจุ้ยไม่มีระบุเอาไว้ เพราะในเมืองจีนสมัยก่อน
คงจะไม่มีบ้านแบบนี้ให้เห็นกัน แต่ในตำราระบุเอาไว้ว่า แบบบ้านในลักษณะที่มีใต้ถุนสูงจะเข้าลักษณะร้าย
เพราะถือว่ารากฐานของบ้านไม่มั่นคง เป็นขาแมลง อยู่แล้วหาความเจริญยาก ตำราเค้าว่าเอาไว้อย่างนั้น
ก่อนอื่นคงต้องความเข้าใจกันก่อนว่า บทบัญญัตินี้ถูกตั้งขึ้นโดยยึดชัยภูมิ สภาพอากาศของเมืองจีนเป็นหลัก
ไม่ใช่เมืองไทย เพราะฉะนั้น การจะนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้ในเมืองไทย จะต้องปรับให้สอดคล้องกับชัยภูมิและ
ภูมิอากาศของเมืองไทยด้วย ไม่ใช่พิจารณาเพียงของบัญญัติเพียงอย่างเดียว
"บ้านทรงไทย" ที่มีใต้ถุนสูงนั้น ถือว่าเหมาะกับเมืองไทยอย่างยิ่ง เหตุผลก็เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน บ้านที่มีใต้ถุนสูงจะทำให้ลมไหลผ่านได้เป็นอย่างดี ทำให้บ้านเย็นสบาย ไม่ร้อน เวลาน้ำท่วม
ตัวบ้านก็ไม่เสียหาย เมืองไทยเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมบ่อย จึงถือว่าเหมาะที่สุดสำหรับการทำเป็นบ้านอยู่อาศัย
แต่ถ้าไปสร้างบ้านทรงไทยในเมืองจีน มีหวังคนในบ้านเจ็บป่วยกันตลอดปี เพราะเจอ อิทธิพลของลมหนาวที่พัดเข้าบ้านมากเกินไป คนจีนกลัวลมหนาวมากที่สุด ลมหนาวจะนำความแห้งแล้ง และความเจ็บไข้ได้ป่วยมาให้ แบบบ้านของคนจีนสมัยก่อน จึงนิยมสร้างบ้านชั้นเดียว สี่เหลี่ยมเต็มเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับลมโดยตรง บ้านที่สูงและโปร่ง จะรับลมได้ดี จึงไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในเมืองจีน แต่สำหรับคนไทยแล้ว
ต้องการบ้านที่รับลมเต็มที่ เพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องของหลักฮวงจุ้ย จึงต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
ของแต่ละสถานที่ด้วย ไม่ใช่ยึดหลักตายตัวเสมอไปคงพอเข้าใจแล้วนะ การนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้โดยไม่มีการปรับในสอดคล้องกับสภาพจริง เป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันมาก หลายครั้งหลายหนที่ผมต้องมานั่งตอบ
คำถามเหล่านี้ ความจริงแล้วหลักวิชาฮวงจุ้ยสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน ถ้าเราเข้าใจและรู้หลักของฮวงจุ้ยจริง การยึดเพียงข้อบัญญัติอาจทำให้ผิดพลาดได้

Comments