6 - ÀREA DE SECRETARIA - REGISTRE I PADRÓ

 Béns, Contractes, Responsabilitat patrimonial, Actes i acords i Arxiu2014

 Definició de l'actuació Estat Accions Realitzades Arxius relacionats
 
145 Crearem les bases legals per poder implementar la Llei de transparència i Govern Obert (Open Government). Executada  Veure accions  Apartat web relatiu a la transparència
146 Millorarem i agilitzarem els principals tràmits administratius que realitzen els ciutadans 
147 Establirem convenis amb les persones propietàries de solars urbans per poder condicionar-los com a aparcaments públics.


   
148 Redactarem un nou reglament dels serveis funeraris dels cementiris del municipi de Cervera.  


   


2015

 Definició de l'actuació Estat Accions Realitzades Arxius relacionats
 
149 Contractarem una assegurança per a les actuacions de voluntaris en les nevades.