Qui som?
 

 

Aprovats en l'assemblea de 20 de maig de 2008. Modificats per l'assemblea del 24 de febrer de 2009.

(Nota: encara no estan traduïts al valencià)

  • Caixa de Resistència.

La Caixa fou proposada en l'Assemblea de 19 de Juny de 2007. I les seves basses de funcionament, aprovades en l'Assemblea Ordinària del Sindicat del dimarts 23 d'Octubre de 2007 són les següents.

 

Valencià.

JA NO SOM CGT-CAT. ARA SOM CAT, A SEQUES.

Som  els vostres companys i companyes de sempre.   La mateixa gent que porta presentant-se com a CGT-CAT a les eleccions sindicals en l'Administració General de l'Estat des de 1990 i en la resta de les administracions públiques com a CGT des de 1986.  La mateixa gent que es va presentar a València l'any passat i també enguany conjuntament amb STAPV (Sindicat de Treballadors de l'Administració), STEPV (Sindicat de Treballadors de l'Ensenyança), STSPV (Sindicat de Treballadors de Sanitat) i STA (Sindicat de Treballadors d'Administració) - INTERSINDICAL VALENCIANA.  Som el Sindicat d'Administració Pública del CAT (Col·lectiu Autònom de Treballadors), el sindicat resultant de la fusió de l'antic Sindicat d'Administració Pública de la CGT (fundat com CNT en 1984) i el CAT (fundat en 1985).

               Estem treballant des del principi en la construcció d'un espai sindical alternatiu al sindicalisme institucional de UGT, CC.OO i CSI-CSIF.  I, ara, ho fem junt amb l'única organització de classe que es creu com nosaltres l'asamblearismo, la independència i l'horitzontalitat en la presa de decisions:   INTERSINDICAL VALENCIANA.

               Però hem pagat un alt preu per la nostra decisió fermament presa en Assemblea General d'Afiliats/des i confirmada en altres dues assemblees al llarg del passat any:  Actualment el nostre sindicat, que va ser fundador de la Confederació General del Treball (CGT) en 1989, està desfederat de la mateixa.  Ara canviem la nostra denominació per a continuar fent el que sempre hem fet:  Defendre els interessos de classe dels treballadors i treballadores de les administracions públiques i empreses i serveis públics o privatitzats.  Seguim en la tasca d'estendre les idees de l'anarcosindicalisme com a forma d'autoorganització de la classe treballadora.  Adoptem la denominació CAT que sempre hem tingut des que els companys i companyes del Col·lectiu Autònom de Treballadors  es van federar amb nosaltres en 1989.

               Ara tenim una nova publicació sindical, oberta a la participació de  tots i totes i  no sols dels/s'afiliats/des i simpatitzants, el el @LTER.CAT.  Ens teniu a la vostra disposició, treballant braç a braç amb els nostres aliats de la INTERSINDICAL VALENCIANA en les juntes i comités d'empresa de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració Autonòmica, de l'Ensenyança, de la Sanitat, dels Ajuntaments i de les empreses i serveis públics o privatitzats.

               En resum  .....   JA NO SOM CGT-CAT.  ARA SOM CAT, A SEQUES.

   000000000000000000000000000000000000000000000

 

Castellano

YA NO SOMOS CGT-CAT. AHORA SOMOS CAT, A SECAS.

omos vuestros compañeros y compañeras de siempre.   La misma gente que lleva presentándose como CGT-CAT a las elecciones sindicales en la Administración General del Estado desde 1990 y en el resto de las administraciones públicas como CGT desde 1986.  La misma gente que se presentó en Valencia el año pasado y también este año conjuntamente con STAPV (Sindicato de Trabajadores de la Administración), STEPV (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza), STSPV (Sindicato de Trabajadores de Sanidad) y STA (Sindicato de Trabajadores de Administración) - INTERSINDICAL VALENCIANA.  Somos el Sindicato de Administración Pública del CAT (Colectivo Autónomo de Trabajadores), el sindicato resultante de la fusión del antiguo Sindicato de Administración Pública de la CGT (fundado como CNT en 1984) y el CAT (fundado en 1985).

               Estamos trabajando desde el principio en la construcción de un espacio sindical alternativo al sindicalismo institucional de UGT, CC.OO y CSI-CSIF.  Y, ahora, lo hacemos junto a la única organización de clase que se cree como nosotros/as el asamblearismo, la independencia y la horizontalidad en la toma de decisiones:   INTERSINDICAL VALENCIANA.

               Pero hemos pagado un alto precio por nuestra decisión firmemente tomada en Asamblea General de Afiliados/as y confirmada en otras dos asambleas a lo largo del pasado año:  Actualmente nuestro sindicato, que fué fundador de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1989, está desfederado de la misma.  Ahora cambiamos nuestra denominación para seguir haciendo lo que siempre hemos hecho:  Defender los intereses de clase de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas y empresas y servicios públicos o privatizados.  Seguimos en la tarea de extender las ideas del anarcosindicalismo como forma de auto-organización de la clase trabajadora.  Adoptamos la denominación CAT que siempre hemos tenido desde que los compañeros y compañeras del Colectivo Autónomo de Trabajadores  se federaron con nosotros en 1989.

               Tenemos una nueva publicación sindical -el @LTER.CAT-, abierta a la participación de  todos y todas y  no solo de los/as afiliados/as y simpatizantes.  Nos tenéis a vuestra disposición, trabajando codo con codo con nuestros aliados de la INTERSINDICAL VALENCIANA en las juntas y comités de empresa de la Administración General del Estado, de la Administración Autonómica, de la Enseñanza, de la Sanidad, de los Ayuntamientos y de las empresas y servicios públicos o privatizados.

               En resumen  .....   YA NO SOMOS CGT-CAT.  AHORA SOMOS CAT, A SECAS.