9 - ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 Participació Ciutadana, Entitats, Associacions de Veïns i Pobles Agregats i Oficina d’Atenció Ciutadana2014

 Definició de l'actuació Estat Accions Realitzades Arxius relacionats
 
182 Elaborarem i executarem un nou Pla de Participació Ciutadana de la Paeria de Cervera. Realitzada
(23/12/2014)
   Document
183 Promourem consultes ciutadanes vinculants. 
   
184 Consolidarem la figura del tècnic de la Paeria que exerceix de persona de contacte amb els veïns dels barris i dels pobles agregats.  Realitzada (12/03/2014)    Document
185 Convocarem una reunió anual amb cada barri i poble agregat del municipi.  Realitzada
(23/12/2014)
 Reunions amb els veïns  Relació de reunions amb els veïns del municipi 

186 Reunirem el Consell Municipal de Participació Ciutadana.  Realitzada (11/11/2014)  Reunió del Consell Municipal de Participació Ciutadana  Enllaç notícia pàgina web
187 Crearem un Banc d’Idees i Experiències. Realitzada 
(04/03/2015)  
   Enllaç Banc d'Idees i Experiències


2015

 Definició de l'actuació Estat Accions Realitzades Arxius relacionats
 
188 Crearem l’Oficina d’Atenció Ciutadana, una finestreta única d’atenció al públic personalitzada.
   
189 Convocarem una reunió anual amb cada barri i poble agregat del municipi. Realitzada (06/03/2015)    Relació de reunions amb els veïns del municipi
Calendari previst de reunions amb els veïns del municipi
190 Reunirem el Consell Municipal de Participació Ciutadana. Realitzada (19/03/2015)    Enllaç notícia pàgina web